Més enllà de les polítiques de temps: Una nova manera de treballar

..
09/04/2024 - 09:45 h

>>El passat dimarts 26 de març la Xarxa NUST va celebrar un taller conjuntament amb la UOC on es va presentar el seu model: “La nova manera de treballar”.

El passat dimarts 26 de març la Xarxa NUST va celebrar un taller sota el nom “Més enllà de les polítiques del temps: Una nova manera de treballar”, on es va presentar el model de treball de la Universitat Oberta de Catalunya.

L’objectiu del taller va ser conèixer i aprofundir en l’experiència del canvi organitzatiu de treball de la UOC, així com crear un espai d’intercanvi sobre els reptes que aquest canvi planteja i com la UOC ho ha formulat.

“La nova manera de treballar” és el model base que ha estructurat la UOC per poder esdevenir una universitat digital, tenint en compte diferents dimensions d’interès pels membres de la Xarxa.

Es va comptar amb l’expertesa de la Mònica Sosa, directora de Cultura Organitzativa i Talent de la UOC, què va presentar la feina de conceptualització i concreció que ha fet la universitat, i que molts d’aquests principis s’han plantejat sovint a la Xarxa.

Així doncs, es van presentar els principis organitzatius del treball obert de la Universitat:

  • Totes les persones poden treballar indistintament de manera presencial i fent teletreball, en funció de les tasques i necessitats dels equips.
  • Principis d’autonomia i responsabilitat en l’organització de la feina.
  • Flexibilitat en els horaris.
  • Igualtat d’oportunitats de participació, d’accés a recursos i persones amb independència del percentatge de teletreball i flexibilitat d’horaris.
  • Lideratge basat en l’autonomia, la confiança i el suport gestionant els equips segons objectius o activitats i actuant per potenciar el benestar de les persones.

En aquesta mateixa línia, es van presentar els principals mètodes per implementar els principis organitzatius plantejats:

  1. Establint i implantant noves polítiques, criteris i processos.
  2. Donant recursos per afavorir el benestar de les persones.
  3. Proporcionant plans de formació específics.
  4. Comptant amb un pla de benestar i salut.
  5. Afavorint la connexió i el sentiment de pertinença.

Un cop acabada la presentació, es va obrir un espai de diàleg, i també es van valorar els mètodes esmentats mitjançant una enquesta en línia.

Més del 80% de les persones assistents van puntuar en més d’un 8 sobre 10  les eines per implementar aquestes propostes, com per exemple la creació d’un pla de formació en competències digitals amb l’objectiu de capacitar a tot l’equip propi en el nou model de treball híbrid.

El taller ha servit per poder agrupar i entendre com les diferents mesures de flexibilitat es poden estructurar en un projecte de reformulació d’èxit de les maneres de treballar d’una organització.