• Avinguda del Cardenal Vidal i Barraquer, 15. Granja Vella – Martí Codolar, arrimador
  • Horta-Guinardó
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Primera meitat del segle XX
2 imatges | 1 participant
(Foto: M. Muller Valentí)

(Foto: M. Muller Valentí)

MOSAIC
Descripció: arrimador d’entrada de l’edifici, situat a l’interior. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular en relleu. La decoració està formada per una peça amb motius diferents. El cos de l’arrimador té una composició de balustres amb passamà superior i decoració floral i vegetal. El sòcol està compost per una peça llisa de color negre. La sanefa d’acabament consisteix en decoracions vegetals amb motius de parra. Tot el conjunt recorda la tanca d’un jardí amb les balustres blanques sobre fons marró.
Època: posterior al segle XIX, segle de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: jardins: Arturo Rigol
Època: 0rigen: segle XV; edifici actual: segle XIX
Estil: eclèctic afrancesat
Ús original: residencial
Font de la informació: AJUNTAMENT DE BARCELONA. Portal d’Informació Urbanística. Granja Vella – Martí Codolar [En línia].

MÉS INFORMACIÓ
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Meet Barcelona. Granja vella de Marti Codolar [En línia].

Última actualització de la pàgina: 13/4/2023