• Carrer d’Aragó, 588-592
  • Sant Martí
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Schultz)

(Foto: A. Schultz)

MOSAIC
Descripció: decoració a la façana d’edifici d’habitatges, situada a l’exterior. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular llises, de color blanc i verd situats de forma alterna. El mosaic decora les pilastres de la planta segona, sota capitells amb decoració vegetal de roses verdes.
Època: posterior a 1934, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1934
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre