• Carrer d’Aragó, 588-592 / Avinguda Meridiana, 117. Casa-taller fotògraf FC Gambús
  • Sant Martí
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Primera meitat del segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Schultz)

(Foto: A. Schultz)

MOSAIC
Descripció: decoració de les pilastres situades a la segona planta de la façana de l’edifici. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. La decoració consisteix en una alternança de rajoles de color blanc i verd, a mode d’escaquer. El capitell de la pilastra està ornat amb flors en relleu de color groc i verd.
Època: 1934 o posterior, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: Joaquim Rivera Cauadreny
Època: 1913-1915
Ús original: residencial
Font de la informació: PONS TOUJOUSE, V. (2006). Inventario general del Modernismo. Barcelona: Ediciones del Serbal.

Última actualització de la pàgina: 6/4/2023