• Carrer de Feliu i Codina, 14-18
  • Horta-Guinardó
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segona meitat del segle XX
4 imatges | 1 participant
(Foto: J. Avià-Faure)

(Foto: J. Avià-Faure)

MOSAIC
Descripció: dos murals del vestíbul d’entrada de l’edifici, situats a l’interior en parets que es fan front. El mosaic a mà dreta entrant al vestíbul està realitzat amb rajoles esmaltades de color verd, de forma romboïdal i perfil ondulat. La decoració representa una forma geomètrica irregular composta per la successió de rajoles, on els junts blancs entre les peces contribueixen a donar un efecte de moviment. El mosaic a mà esquerra està realitzat amb rajoles amb forma similar a la precedent però esmaltada de color marró. La composició forma un rectangle compost per una successió de rajoles on el fons blanc apareix en rerefons. Aquest mosaic té similituds amb el del carrer de la Diputació, 391-395.
Època: 1971 o posterior, data de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri 

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1971
Ús original: habitatges
Font de la informació: Cadastre

MÉS INFORMACIÓ
AVIÀ-FAURE, J. Vestibulària. Feliu Codina, 14 [En línia].

Última actualització de la pàgina: 31/1/2024