• Carrer de Gran de Gràcia, 77. Sota balcons
  • Gràcia
  • Trencadís
  • Segle XX
2 imatges | 1 participant
(Foto: S. Lezana Les)

(Foto: S. Lezana Les)

MOSAIC
Descripció: sota balcons de tots els balcons de l’edifici, situats a l’exterior. El mosaic de trencadís està format per peces irregulars de ceràmica esmaltada dibuixant quadrats de color blanc que es van degradant cap al groc, taronja i diferents tonalitats de verd.
Època: 1905 o posterior, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: Antoni Rovira i Trias, urbanització
Època: 1905
Estil: Modernista
Ús original: residencial
Font de la informació: AJUNTAMENT DE BARCELONA. Portal d’Informació Urbanística. Edifici d’habitatges [En línia].