• Carrer de la Independència, 351B
  • Sant Martí
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
4 imatges | 1 participant
(Foto: J. Avià Faure)

(Foto: J. Avià Faure)

MOSAIC
Descripció: revestiment de les dues parets del vestíbul d’entrada, situades a l’exterior. Mosaic format per rajoles de ceràmica esmaltada de forma rectangular. Estan ornades amb un motiu romboïdal amb un cercle en en seu interior en relleu, les peces són de color blanc o gris. La decoració consisteix en l’alternança dels dos colors de rajoles a mode d’escaquer.
Època: 1968 o posterior, data de construcció de l’edifici

Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

 

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1968
Ús original: habitatges
Font de la informació: Cadastre

MÉS INFORMACIÓ
AVIÀ-FAURE, J. Vestibulària. Independència, 351B [En línia].