• Carrer de la Mare de Déu de la Salut, 49
  • Gràcia
  • Mosaic de tessel·les
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Miguel)

(Foto: A. Miguel)

MOSAIC
Descripció: paviment de saló de l’hospital sociosanitari Mutuam Güell, situat a l’interior. El mosaic està realitzat amb tessel·les de pedra de forma quadrangular. La decoració representa una garlanda de roselles vermelles amb fulles verdes, sobre fons blanc.
Autor: desconegut
Època: posterior a 1965, any de construcció de l’edifici
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1965
Estil: Contemporani
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre