• Carrer de Labèrnia, 7
  • Horta-Guinardó
  • Trencadís
  • Segona meitat del segle XX
2 imatges | 1 participant
(Foto: Lluc)

(Foto: Lluc)

MOSAIC
Descripció: petjada de la porta d’entrada de la casa. El trencadís està realitzat amb peces de ceràmica esmaltada de forma irregular. La decoració està composta per peces de color blau i groc disposades de manera aleatòria.
Època: posterior a 1936, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1936
Estil: Contemporani
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre