• Carrer de Llull, 151
  • Sant Martí
  • Mosaic de tessel·les
  • Segle XX
5 imatges | 2 participants
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: plafons de diferents punts de la façana. El mosaic està realitzat amb tessel·les de ceràmica esmaltada i vidre de forma quadrangular. La decoració representa imatges florals i vegetals de diversos colors emmarcades en blau fosc sobre fons blau clar. Destaca la imatge del nen Jesús.
Època: posterior a 1920, any de construcció de l’edifici
Autors: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1920
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre