• Carrer d’Horta, 46
  • Horta-Guinardó
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Primera meitat del segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: revestiment del sostre de forma quadrada. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. El centre de la composició és de color blanc i acull un element metàl·lic inserit. El mosaic està decorat amb tres quadrats concèntrics ornats amb elements vegetals: flors de lis, òvuls i flors amb cinc pètals. Els colors utilitzats són el blau, verd, ocre, marró, negre i blanc.
Època: posterior a 1900, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1900
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre