Formació a escoles

La Biblioteca Francesc Candel, juntament amb la resta de biblioteques del districte (Vapor Vell i Francesc Boix), ofereix tot un seguit de serveis adreçats a les escoles de Sants-Montjuïc.

Carnet d'entitat

El centre educatiu pot sol·licitar a la biblioteca un carnet d'entitat que li permetrà disposar de documents durant un mes (prorrogable). Cada centre podrà tenir un carnet per cicle educatiu, però aquest serà d'ús exclusiu del professorat.

Cessió d'espais

Oferim l'espai de l'àrea infantil de manera gratuïta per a grups escolars durant els matins. Es tracta d'un espai propici per a la lectura i per treballar-hi, ja que els escolars en tot moment disposaran del fons documental de la biblioteca. Així, doncs, la biblioteca ofereix l'espai i els seus recursos, però els responsables de la sala i del seu contingut seran els mestres.

Les reserves de l'espai s'han de fer per telèfon.

Lots de material

S'ofereix el préstec temporal de lots de llibres i altres materials sobre un tema d'interès determinat a petició dels centres. Per tenir-hi accés només cal disposar del carnet d'entitat i posar-se en contacte amb la biblioteca. A l'hora de recollir el lot, un membre del centre s'haurà de desplaçar a la biblioteca.

La Biblioteca Francesc Candel, juntament amb la resta de biblioteques del districte i en col·laboració amb el Centre de Recursos Pedagògics de Sants-Montjuïc també ofereix el projecte de la Bibliomaleta.

Suport als crèdits de síntesi i treballs de recerca

La biblioteca pot elaborar dossiers temàtics o bé seleccions de recursos electrònics i posar-los a disposició dels alumnes i dels centres que vinguin a consultar-los a la biblioteca.

L'escola ha de notificar amb temps les matèries i els temes que es treballaran i sobre els quals s'hauran de fer treballs de recerca que requeriran l'ús de la biblioteca.

Conegueu la Biblioteca Francesc Candel

La biblioteca ofereix fer visites de presentació als centres que ho sol·licitin. Les visites han de ser de grups no superiors a trenta alumnes. La data i el contingut d'aquestes visites s'han de pactar prèviament amb la biblioteca.

Recerca a la biblioteca

La biblioteca també ofereix la possibilitat de fer sessions d'aprenentatge per apropar els nens a les enciclopèdies, els diccionaris, el catàleg i internet. A partir d'un tema que proposi l'escola, la biblioteca elaborarà un guió perquè els nens desenvolupin diferents activitats de recerca a les diverses fonts d'informació. Per dur a terme aquesta activitat és necessari que hi assisteixin dos professors.

La biblioteca ha obtingut al 2016 el Segell de Qualitat de Visites Escolars emès per l’Institut Municipal d’Educació (IMEB). L’avaluació d’aquest servei ha tingut en compte aspectes relatius a la gestió i desenvolupament de les visites escolars, així com les capacitats del personal formador.