Ciència

La biblioteca està especialitzada en ciència, incidint en el medi ambient. Aquesta col·lecció tracta diferents subtemes com ara, biodiversitat, energia, habitatge, ecoturisme i educació ambiental.

En aquest moment, la biblioteca disposa d'un bon nombre de documents en diferents suports (llibres, revistes, DVD, dossiers, anuaris, etc.) relacionats amb el medi ambient. El seu fons mediambiental està format per recursos i revistes de ciència i medi ambient.

També s'elaboren les guies de lectura de les exposicions o activitats temàtiques que es programen a la biblioteca.

 

Enllaços relacionats: