Visites guiades

La biblioteca ofereix visites programades per donar a conèixer a grups d'usuaris el funcionament, els serveis i les col·leccions. També per formar-los en l'ús del catàleg perquè siguin més autònoms.

Visites guiades per a col·lectius amb necessitats especials

Les persones amb necessitats especials, com ara nouvinguts, gent gran o persones amb discapacitat física o intel·lectual també poden venir a conèixer la biblioteca amb sessions muntades específicament per a elles.

visites guiades