Espai Multimèdia

Espai ubicat al segon pis de la biblioteca i equipat amb catorze ordinadors que es poden reservar prèviament.

Els ordinadors tenen instal·lats programaris d'edició d'imatge, so i vídeo, gestors de pàgines web, paquets d'ofimàtica i navegadors d'internet, entre altres. També hi ha impressora i escàner.

Fora de l'Espai Multimèdia s'han instal·lat més terminals, de manera que es disposa de 39 ordinadors per a ús de les TIC, que es distribueixen de la manera següent:

Multimèdia
Primera planta, àrea de préstec: Multimèdia Adaptat
Primera planta, àrea d'infants i família: Multimèdia Infantil
Segona planta, Espai Jove: Espai Multimèdia

Internet i +
Primera planta, àrea de préstec; consulta ràpida
Primera planta, àrea d'infants i família, Internet i + Infantil
Segona planta, àrea de música i imatge: escàner i impressora
Tercera planta, àrea d'adults: Internet i + Adults

Servei de Suport Informàtic

Un especialista respon les consultes d'autoformació en les TIC sobre l'ús dels programaris instal·lats als ordinadors de la biblioteca, sobre l'accés a la xarxa sense fil i sobre la cerca d'informació a internet, entre altres.

Aquest servei s'ofereix  de gener a juny i d’octubre a desembre, dimarts i dissabtes de 10.30 a 13 h i dilluns i dijous de 17 a 20 h.

Col·laboració amb entitats del barri

Actualment, la biblioteca té línies de col·laboració amb fundacions de joves i adults amb discapacitats intel·lectuals i de persones amb discapacitat pel que fa a la integració sociolaboral. La biblioteca cedeix l'Espai Multimèdia per fer tallers conduïts per monitors i professors especialitzats de les entitats.

Tallers blancs: Cooperativa d'iniciativa social i sense ànim de lucre constituïda a Barcelona l'any 1981. Es dediquen a l'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual. Està formada per pares, tutors i professionals del Centre Ocupacional Tallers Blancs.

AMMBAR: Col·lectiu que lluita contra la invisibilitat de les malalties mentals, per tal que siguin reconegudes socialment com una discapacitat més.