Medi ambient

Una part del fons de la biblioteca està especialitzat en el medi ambient. La secció està situada a la tercera planta de la biblioteca, on s'ha reunit una selecció variada de documents sobre el tema. Així, sota l'etiqueta d'MA (medi ambient) trobareu obres de contingut més general i introductori. Però, a més, també podreu consultar obres que tracten diferents subtemes, per aprofundir, des de diferents àmbits, un tema tan ampli.

El fons té una forta càrrega de llibres que versen sobre el medi ambient de forma genèrica, però també n'hi trobareu que versen sobre temes més específics, com la protecció del medi ambient, el desenvolupament sostenible, el reciclatge de residus, els recursos energètics renovables, etcètera.