L'Eixample

L'Eixample és un dels deu districtes de la ciutat de Barcelona. Inclou els barris de la Dreta de l'Eixample, l'Antiga Esquerra de l'Eixample, la Nova Esquerra de l'Eixample, Sant Antoni, Sagrada Família i Fort Pienc. Va sorgir al segle XIX, després de l'enderrocament de les muralles (1854-1856). Inicialment, l'Eixample es va construir seguint el Pla Cerdà. L'enginyer Ildefons Cerdà va dissenyar un barri amb un traçat de carrers quadriculat, amb illes octogonals de cantonades truncades i amb amplis espais per a vianants i jardins interiors. Posteriorment el projecte original es va modificar.

Més enllà del límit de la Dreta de l'Eixample, a la part alta, hi ha el barri de Sagrada Família, que abans es coneixia com el Poblet. El Poblet era un veïnat que durant molts anys es va reduir a camps, amb un petit nucli de cases baixes situades al voltant de l'actual carrer de València.

L'Eixample presenta un patrimoni arquitectònic ric, sobretot de l'etapa modernista.

Actualment és el districte més poblat de la ciutat.