Visites guiades a infants i joves

Infants (escoles bressol fins a educació primària)

La Biblioteca Sagrada Família ofereix als centres educatius del districte el servei de visites escolars guiades d'iniciació o de recerca. Aquest servei dóna la possibilitat de visitar la biblioteca i conèixer-ne el funcionament i l'ús dels recursos.

La durada d'aquestes visites és d'una hora, aproximadament, i s'adrecen a grups no superiors a 30 persones.

Horaris en torn de matí: dimarts, dimecres i dijous, de 10.00 a 12.00 h. I en torn de tarda: dijous, a les 15.15 h.

Les escoles interessades a assistir-hi s'han de posar en contacte amb la biblioteca per correu electrònic o telèfon amb una antelació mínima de tres setmanes.

Per a més informació podeu sol·licitar a la biblioteca la consulta del catàleg de serveis.

Joves (educació secundària fins a cicles formatius)

La Biblioteca Sagrada Família ofereix de forma específica als cicles d'ESO, batxillerat i diferents cicles formatius un ventall molt ampli de visites o tallers que s'engloben en tres mòduls.

 • Mòdul 1: Coneix la biblioteca
  Visita comuna a tots els cicles, que introdueix al funcionament i els serveis de la biblioteca i a l'ús del catàleg Aladí.
 • Mòdul 2: Tast en fonts d'informació
  Visita orientada a conèixer, utilitzar i citar les fonts d'informació per al primer cicle d'ESO.
 • Mòdul 3: A la recerca d'informació
  Visita a mida centrada en les cerques d'informació de temes d'interès proposats pel centre educatiu.
  Per als cicles de batxillerat i cicles formatius l'objectiu és proporcionar les habilitats i els coneixements necessaris per localitzar, tractar i fer ús de la informació de manera eficaç. Es divideix en quatre tipus:

  3.1. Orientacions, espais i serveis. Ús del catàleg
  3.2. Les fonts d'informació: tipologia, ús i avaluació
  3.3. La recerca a internet: orientacions i avaluació
  3.4. Metodologia en treballs acadèmics

Les visites s'adrecen a grups no superiors a 30 persones i la durada variarà en funció del mòdul que es demani (no superior a 1 hora i 30 minuts).

Les escoles interessades a assistir a algun d'aquests mòduls o a tots s'han de posar en contacte amb la biblioteca per correu electrònic o telèfon amb una antelació mínima de tres setmanes.

Per a més informació podeu sol·licitar a la biblioteca la consulta del catàleg de serveis.

La biblioteca ha obtingut al 2016 el Segell de Qualitat de Visites Escolars emès per l’Institut Municipal d’Educació (IMEB). L’avaluació d’aquest servei ha tingut en compte aspectes relatius a la gestió i desenvolupament de les visites escolars, així com les capacitats del personal formador.

visites infants