Licitació del nou contracte de manteniment d’edificis municipals

..
27/12/2023 - 12:24 h

S’ha publicat la licitació per al nou contracte mixt de serveis i obres de conservació, manteniment i reparació dels edificis adscrits als Districtes, Gerències i l’ Institut Municipal de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona. L’esmentat contracte, que dóna continuïtat al servei, consta d’un pressupost anual de 15.337.936,26 € (iva inclòs) repartit en 7 lots i tindrà una durada de 4 anys amb possibilitat de pròrroga per un any més. Per primer cop, s’inclou a la contractació centralitzada d’aquest servei, a més dels districtes i gerències de l’Ajuntament de Barcelona, a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins.

El contracte incorpora tant clàusules de valoració com condicions d’execució que contemplen criteris de sostenibilitat ambiental i socials com:

  • Subcontractació d’empreses d’inserció social i/o centres especials de treball de fins a  un 5% de l’import del contracte inicial
  • Adopció i seguiment de mesures concretes en la prestació del servei per contribuir a la reducció de producció de residus i de consum energètic i d’aigua
  • Pagament del preu a les empreses subcontractades
  • Acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades.
  • Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte
  • Mínim de vehicles elèctrics adscrits al contracte.
  • Incorporació de condicions d’execució derivades de les instruccions ambientals sobre paper, fusta, vehicles i projectes d’obres

Així mateix, els contractes destinen una gran proporció del pressupost a tasques de manteniment preventiu, tant normatiu com ordinari i conductiu, per garantir una major vida útil de les instal·lacions i altres criteris que afavoreixen una millor gestió del cicle de vida dels edificis i de les seves instal·lacions.

Més informació