Impulsem les relacions econòmiques de Barcelona amb l’exterior i el seu posicionament internacional per tal de dinamitzar l’economia local i atreure activitat que generi prosperitat i ocupació de qualitat.

Una ciutat ha de disposar dels factors per garantir el benestar de la seva ciutadania i el seu desenvolupament econòmic i social. Per tant, és clau que la realitat urbana sigui positiva i atractiva però, a més a més, és necessari que aquesta realitat sigui coneguda, reconeguda i percebuda, tant a la mateixa ciutat (per les persones que hi viuen) com a l’exterior (per les persones que poden venir a viure-hi, a fer-hi negocis, a invertir-hi, etc.).

En el context d’un món globalitzat i interconnectat, la promoció econòmica de Barcelona en la seva dimensió internacional és necessària per als objectius següents:

 • Explicar els valors de Barcelona i la solidesa dels fonaments de la nostra economia: tenim molts atributs i fortaleses i un compromís amb una economia oberta, social i solidària, respectuosa amb el medi ambient i amb les persones, que aposta per la diversificació sectorial, la innovació i la creativitat i garanteix l’estabilitat i la confiança. Cal projectar al món la nostra essència i allò que ens fa únics per expressar els nostres trets diferencials i la nostra identitat.
 • Vetllar per la reputació de Barcelona, mantenint o millorant el bon posicionament del qual gaudeix actualment la ciutat, tot treballant coordinadament amb empreses, institucions i ciutadania. El bon posicionament global de Barcelona és una palanca per dinamitzar l’economia local, comunicant els seus actius, a partir d’un relat diferencial consensuat.
 • Captar activitat exterior que generi prosperitat, oportunitats i ocupació de qualitat, que és el millor antídot per prevenir i reduir les desigualtats.
 • Atreure, acollir i retenir talent internacional que aporti innovació i diversitat a la societat i l’economia local i fer de Barcelona una ciutat referent en l’acollida i la integració de la comunitat internacional.
 • Impulsar nous àmbits i sectors econòmics per reforçar l’economia diversificada i evitar monocultius, com són els sectors Mobile-TIC, el disseny i les indústries creatives, el sector logístic, entre d’altres.

Objectius:

 • Impulsar la reputació i el posicionament de Barcelona.
 • Promocionar Barcelona i els seus sectors estratègics per atreure activitat econòmica estrangera productiva.
 • Millorar la connectivitat intercontinental de l’aeroport de Barcelona.
 • Fidelitzar la comunitat estrangera existent a Barcelona i fer créixer la seva activitat econòmica.
 • Facilitar i acompanyar la instal·lació de projectes d’inversió i de negocis estrangers a la ciutat.

Accions

 • Gestió de la governança i aliança de la marca Barcelona.
 • Pla d’activació de la marca Barcelona.
 • Missions de promoció econòmica en mercats estratègics.
 • Promoció sectorial a través de fires i congressos internacionals.
 • Accions d’atracció de talent internacional.
 • Plataforma d’acollida i calendari d’activitats de dinamització adreçades al talent internacional establert a la ciutat a través del Barcelona International Welcome.
 • Organització del Barcelona International Community Day.
 • Assessorament i acompanyament estratègic a projectes d’inversió.
Imatge panoràmica de Barcelona