El turisme és una de les activitats més importants de Barcelona i representa una prioritat per al Govern municipal, tant per l’aportació que representa per a l’economia de la ciutat com pels diversos efectes que genera en la dinàmica urbana.

Barcelona ha esdevingut una ciutat turística en molts pocs anys. Un total de 28 milions estimats de visitants anuals en una ciutat de poc més d’1,6 milions d’habitants dona idea de la gran capacitat d’atracció de la ciutat, alhora que mostra la dimensió de l’impacte del turisme, que representa al voltant del 12% del PIB i genera aproximadament un 9% de l’ocupació a la ciutat.

El creixement sostingut d’aquesta activitat ha motivat també un debat ciutadà al voltant de la seva sostenibilitat. Per donar-hi resposta, l’Ajuntament ha impulsat el Consell de Turisme i Ciutat, un òrgan consultiu i de participació en l’àmbit del turisme, i ha elaborat un nou Pla estratègic de turisme 2020 per definir el full de ruta per a la gestió del turisme els propers anys.

Objectius:

 • Governar el turisme, fixar unes regles del joc que permetin trobar l’equilibri de la ciutat.
 • Garantir la sostenibilitat de la destinació de manera irrenunciable, i fer-ho amb una mirada ampliada, incorporant a les qüestions ambientals altres criteris fonamentals com són la qualitat dels llocs de treball o la fortalesa de les relacions empresarials amb el teixit econòmic local.
 • Promoure el millor retorn social de l'activitat econòmica generada, activant efectes multiplicadors per estendre’l al conjunt de la ciutat.

Accions:

 • Pla estratègic de turisme de Barcelona 2020.
 • Creació del Consell de Turisme i Ciutat.
 • Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT).
 • Pla de xoc per combatre els habitatges d’ús turístic (HUT) il·legals.
 • Trobada de ciutats turístiques per cercar respostes compartides. 
 • Estratègia de mobilitat turística.
 • Acord de bones pràctiques del guiatge als espais públics. 
 • Creació de l’Observatori del Turisme a Barcelona: Ciutat i Regió.
 • Mesures d’ordenació dels Espais de Gran Afluència (EGA).
 • Acords amb les plataformes de lloguer vacacional.
 • Mesura de govern: Programa de convivència entre veïns i veïnes i habitatges i altres allotjaments d’ús turístic.
 • Impost d’estades d’establiments turístics: increment de l’aportació al municipi (50% de la recaptació), més recaptació (creuers i habitatges d’ús turístic) i per ampliar els àmbits d’aplicació a mesures per pal·liar els impactes del turisme a la ciutat.
 • Modificació de l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles —aprovada el 26 de maig de 2017— que determina uns altres supòsits de circulació quan els vehicles s’utilitzen per fer una activitat d’explotació econòmica.
 • Estratègia de gestió turística als districtes.
 • Estratègia de màrqueting turístic de la destinació.
Campanya #fairtourismBCN