Les mesures de govern són un instrument d’informació del Govern municipal que presenten accions d’interès general.

Declaració d'emergència climàtica

Davant la situació d'emergència climàtica cal reforçar i accelerar les accions previstes en el Pla Clima. La mesura de govern planteja canvis en el model urbà, econòmic, de mobilitat, de consum, energia i alimentació.

Envelliment actiu i solidaritat entre generacions

Promoure polítiques d’envelliment actiu és apostar per l’autonomia de les persones grans.

“Xeix - Teixint identitats”

Recull línies d’acció encaminades a maximitzar les potencialitats del barri del Fort Pienc.

Oficina de Promoció Econòmica

Neix per dur a terme una anàlisi minuciosa i transversal de les activitats que tenen lloc a l’Eixample.

Projecte “Zona 11”

Zona inscrita entre el passeig de Gràcia i el passeig de Sant Joan, la Gran Via i la ronda de Sant Pere.

Taula de Treball de Memòria Històrica del districte de l’Eixample

Promourà les accions de recuperació i dignificació de la memòria democràtica.