El Districte de l'Eixample ha engegat diferents projectes i programes per tal de millorar el seu territori i la vida dels veïns.

Pla de convivència de Fort Pienc

Pla de convivència de Fort Pienc

Pla d'usos del barri de Sant Antoni 2018

L’objectiu fonamental del Pla d’usos és equilibrar els usos residencials, comercials i terciaris en l’àmbit del barri de Sant Antoni.