El Districte de l'Eixample ha engegat diferents projectes i programes per tal de millorar el seu territori i la vida dels veïns.

Pla d'usos del barri de Sant Antoni 2018

L’objectiu fonamental del Pla d’usos és equilibrar els usos residencials, comercials i terciaris en l’àmbit del barri de Sant Antoni.