És l’òrgan de representació i de participació col·lectiva del districte. La presidència recau en un regidor o regidora, nomenat per l’alcalde o l’alcaldessa, i està constituït per consellers i conselleres en una representació proporcional als resultats electorals del territori que representa.

Els consellers o les conselleres de districte els proposen directament els grups polítics electes i són nomenats per l’alcalde o l’alcaldessa. 

El nombre de membres de cada grup polític ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per a cadascun dels partits o coalicions que s’hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

Les seves funcions principals són informar sobre proposicions, i també proposar plans i programes sobre temàtiques que afectin el territori. Aproven la distribució de la despesa assignada al Districte i el Pla d’actuació municipal de districte (PAD).

El Consell del Districte de l'Eixample està format pels membres següents:

•    La presidència del Consell

•    Vint-i-tres consellers i conselleres

•    El regidor o la regidora del Districte

•    Els regidors i les regidores adscrits

El regidor o la regidora de districte i els regidors o les regidores adscrits actuen amb veu i sense vot. També hi poden assistir, amb veu i sense vot, el o la gerent del Districte o qualsevol altra persona quan sigui requerida per facilitar la presentació dels punts de l’ordre del dia. El o la cap de la Secretaria Jurídica del Districte actua de secretari o secretària.

Es reuneix en sessió ordinària, oberta a tothom, cada dos mesos. El públic pot participar en els punts de l'ordre del dia, sempre que ho sol·liciti prèviament.

Mostra’n menys

dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Últim plenari

Plenari del Consell de Districte (16/05/2024). Sessió ordinària. maig.

Seu del Districte (sala de plens). c. Aragó, 311
16/05/2024

Activitat del Consell de Districte

Plenari del Consell de Districte (04/07/2024). Sessió ordinària. juliol.

Seu del Districte (sala de plens). Aragó, 311
04/07/2024

Plenari del Consell de Districte (16/05/2024). Sessió ordinària. maig.

Seu del Districte (sala de plens). c. Aragó, 311
16/05/2024

Plenari del Consell de Districte (16/05/2024). Sessió extraordinària. maig.

16/05/2024

Plenari del Consell de Districte (12/02/2024). Sessió extraordinària. febrer.

Seu del Districte (sala de plens). Aragó, 311
12/02/2024
  • 2024