L'estructuració en districtes de l'Ajuntament de Barcelona ha apropat la gestió municipal quotidiana a tots els racons de la ciutat. Cada un dels deu districtes disposa d'una estructura executiva diferenciada de la dels serveis centrals i gaudeix d'àmplia autonomia.

El regidor o la regidora de districte exerceix les facultats delegades per l’alcaldessa en les matèries que són competència dels districtes, sens perjudici de les corresponents als seus òrgans de govern.

 • Gerardo Pisarello Prados
  Regidor del Districte
 • Trini Capdevila i Burniol
  Presidenta del Districte
 • Jordi Torrades Aladren
  Gerència del Districte
  • Joan Ramón Muset i Obiols
   Oficina Promoció Econòmica
  • Pedro Velázquez Moreno
   Guàrdia Urbana
  • F. Xavier Machado Martín
   Direcció de Serveis Generals
   • Júlia Almansa i Díez
    Departament de Recursos Interns
   • Anna García Cachafeiro
    Departament de Serveis Jurídics - Secretaria
   • Esther Sust Novell
    Departament de Comunicació
  • Núria González i Martín
   Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
  • Elisenda Capera i Grifell
   Direcció de Serveis de Llicències i d'Espai Públic
   • Ricard Nieves i Garcerán
    Departament d'Obres i Manteniment
   • Antoni Masanes i Surroca
    Departament de Llicències i Inspecció