L'estructuració en districtes de l'Ajuntament de Barcelona ha apropat la gestió municipal quotidiana a tots els racons de la ciutat. Cada un dels deu districtes disposa d'una estructura executiva diferenciada de la dels serveis centrals i gaudeix d'àmplia autonomia.

El regidor o la regidora de districte exerceix les facultats delegades per l’alcaldessa en les matèries que són competència dels districtes, sens perjudici de les corresponents als seus òrgans de govern.

 

 • Jordi Valls Riera
  Regidor del Districte
 • Anna Terra Sans
  Gerència del Districte
  • Joan Ramón Muset i Obiols
   Oficina Promoció Econòmica
  • Domènec Escarré García
   Guàrdia Urbana
  • F. Xavier Machado Martín
   Direcció de Serveis Generals
   • Joana Soler Moya
    Departament de Recursos Interns
   • Imma Vergés Llistosella
    Departament de Serveis Jurídics - Secretaria
   • Isabel Pagés Font
    Departament de Comunicació
  • Núria González i Martín
   Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
  • Elisenda Capera i Grifell
   Direcció de Serveis de Llicències i d'Espai Públic
   • Ricard Nieves i Garcerán
    Departament d'Obres i Manteniment
   • Antoni Masanes i Surroca
    Departament de Llicències i Inspecció