El mandat de l'actual Corporació finalitza a les 24.00 h del 27 de maig de 2023. Els seus membres continuaran en funcions d'administració ordinària fins a la presa de possessió dels seus successors, en el cas dels càrrecs electes. En el cas del alts càrrecs, continuaran en funcions fins al moment del seu cessament o fins que cessi la persona que els ha nomenat. La presa de possessió dels càrrecs electes tindrà lloc el dissabte 17 de juny de 2023 o, per al cas que s'hagi interposat recurs contenciós electoral, el divendres 7 de juliol de 2023.

L'estructuració en districtes de l'Ajuntament de Barcelona ha apropat la gestió municipal quotidiana a tots els racons de la ciutat. Cada un dels deu districtes disposa d'una estructura executiva diferenciada de la dels serveis centrals i gaudeix d'àmplia autonomia.

El regidor o la regidora de districte exerceix les facultats delegades per l’alcaldessa en les matèries que són competència dels districtes, sens perjudici de les corresponents als seus òrgans de govern.

 

 • Pau Gonzàlez Val
  Regidor del Districte
 • Eva Baró Ramos
  Presidenta del Districte
 • Joan Cambronero Fernández
  Gerència del Districte
  • Joan Ramón Muset i Obiols
   Oficina Promoció Econòmica
  • Domènec Escarré García
   Guàrdia Urbana
  • F. Xavier Machado Martín
   Direcció de Serveis Generals
   • Joana Soler Moya
    Departament de Recursos Interns
   • Imma Vergés Llistosella
    Departament de Serveis Jurídics - Secretaria
   • Isabel Pagés Font
    Departament de Comunicació
  • Núria González i Martín
   Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
  • Elisenda Capera i Grifell
   Direcció de Serveis de Llicències i d'Espai Públic
   • Ricard Nieves i Garcerán
    Departament d'Obres i Manteniment
   • Antoni Masanes i Surroca
    Departament de Llicències i Inspecció