Els consellers i les conselleres de districte els proposen directament els grups polítics electes i són nomenats per l’alcalde. El nombre de membres de cada grup polític ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per a cadascun dels partits o coalicions que s’hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

Gerardo Pisarello Prados

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
Agenda CV (PDF)
Retribucions La retribució anual és de 98.192 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

Regidor

Regidor del Districte de l'Eixample
Primer tinent d'alcaldia
Direcció de l'Àrea d'Economia i Treball
Ciutat Digital i Relacions Internacionals

Trini Capdevila i Burniol

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Presidenta

Presidenta del Districte de l'Eixample
Regidora del Consell Municipal
Regidora adscrita al Districte de Les Corts
Regidora adscrita al Districte de Sant Martí

Francina Vila i Valls

Regidora adscrita

Francina Vila i Valls

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Regidora adscrita

Regidora adscrita al Districte de l'Eixample
Regidora del Consell Municipal
Presidenta de la Comissió de Presidència
Drets de Ciutadania
Participació i Seguretat i Prevenció

Francisco Sierra López

Grup Municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

Regidor adscrit

Regidor adscrit al Districte de l'Eixample
Regidor Portaveu del Grup Municipal de C's
President del Districte de les Corts

Xavier Mulleras Vinzia

Grup Municipal del Partit Popular
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

Regidor adscrit

Regidor adscrit al Districte de l'Eixample
Regidor Portaveu del Grup Municipal del PP
Regidor adscrit al Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Regidor adscrit al Districte de Gràcia
Regidor adscrit al Districte de Sant Andreu
Regidor adscrit al Districte de Sant Martí

Maria Rovira i Torrens

Regidora adscrita

Maria Rovira i Torrens

Grup Municipal CUP – Capgirem Barcelona
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Regidora adscrita

Regidora adscrita al Districte de l'Eixample
Regidora portaveu del Grup Municipal de CUP-Capgirem Barcelona
Regidora adscrita al Districte de Ciutat Vella
Regidora adscrita al Districte de Sant Martí

Francesc Magrinyà i Torner

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup muncipal BComú-E

Eulàlia Corbella i Cervelló

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

Consellera

Consellera del grup municipal BComú-E

Maria Carme Méndez i Bota

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Consellera

Consellera del grup muncipal BComú-E

Marina Marcian García

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

Consellera

Consellera del grup municipal BComú-E

Jordi Matas i Vilà

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros.

Conseller

Conseller del grup muncipal BComú-E

Joan Rodríguez i Portell

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució anual és la que li correspon com a personal eventual. Com a conseller sense dedicació no té assignada una retribució fixa, i només percep les dietes que estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 euros anuals. Els barems de càlcul es troben a l'apartat 'Dietes dels alts càrrecs'.

Conseller

Conseller del grup municipal Demòcrata (PDeCAT)

Laia Canet i Sarri

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Consellera

Consellera del grup municipal Demòcrata (PDeCAT)

Cristina Caballer i Ferrater

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions 32.040 euros

Consellera

Consellera del grup municipal Demòcrata (PDeCAT)

Josep Lluís Soldevila i Cabau

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup muncipal Demòcrata (PDeCAT)

Xavier Ortega i Codines

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup muncipal Demòcrata (PDeCAT)

Isabel Pallejà i Milà

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Consellera

Consellera del grup municipal Demòcrata (PDeCAT)

Carles Albert Ortega i Alemany

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions 47.000

Conseller

Conseller del grup municipal Demòcrata (PDeCAT)

Albert Cerrillo Llado

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup muncipal Demòcrata (PDeCAT)

Eduard Cuscó i Puigdellívol

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions 47.000

Conseller

Conseller del grup municipal ERC-AM

Tània Rafí i Galindo

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions 32.040

Consellera

Consellera del grup muncipal ERC-AM

Albert Viladot i Solé

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup municipal ERC-AM

Paloma Jiménez de Parga Maseda

Grup Municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
Retribucions 32.040

Consellera

Consellera del grup muncipal C's

Pedro Juan Sánchez Murillo

Grup Municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup muncipal C's

Óscar Zayas Sadaba

Grup Municipal del Partit Popular
Retribucions 32.040

Conseller

Conseller del grup muncipal PP

Alejandro Muñoz Mateos

Grup Municipal del Partit Popular
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup muncipal PP

Roger Bujons i Tomàs

Grup Municipal CUP – Capgirem Barcelona
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any però en aplicació del codi ètic de la CUP Capgirem Barcelona fa donació de les dietes percebudes.

Conseller

Conseller del grup municipal CUP-Capgirem Barcelona

Anna Serra Bienvenido

Grup Municipal CUP – Capgirem Barcelona
CV (PDF)
Retribucions Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any però en aplicació del codi ètic de la CUP Capgirem Barcelona fa donació de les dietes percebudes.

Consellera

Consellera del grup muncipal CUP-Capgirem Barcelona

Joan Ramon Riera i Alemany

Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions 32.040

Conseller

Conseller del grup municipal PSC