Gerardo Pisarello, nou regidor del Districte de l'Eixample

16/11/2017 - 16:02 h

Ajuntament. El Govern municipal s'organitza en quatre tinències d'alcaldia i incorpora tres nous comissionats. Gerardo Pisarello també portarà l'Àrea d'Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals.

Gerardo Pisarello és el nou regidor de l'Eixample, Jaume Asens, el de Sarrià - Sant Gervasi i Laia Ortiz, la regidora de Sant Andreu. La nova organització del Govern municipal, comporta també altres canvis en la distribució d'àrees dins de l'equip de govern.

Tres nous comissionats s’incorporen a l’equip de govern a les àrees d’Esports; Cultura; i Empresa, Promoció de la ciutat i Innovació. El Govern municipal quedarà organitzat en quatre tinències d’alcaldia. La primera, l’àrea d’Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals, encapçalada per Gerardo Pisarello. La segona, l’àrea de Drets Socials amb Laia Ortiz al capdavant. La tercera tinència, amb Jaume Asens, correspon a l’àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència. I la quarta tinència d’alcaldia, l’àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, encapçalada per Janet Sanz. El regidor d’Empresa i Turisme, Agustí Colom, assumeix les àrees de Comerç i Mercats. El comissionat d’Educació, Miquel Essomba, suma també les àrees d’Infància i Joventut, i l’àrea de Gent Gran l’assumeix la tinenta d’alcaldia Laia Ortiz. Marta Carranza, és la nova comissionada d’Esports.

Les persones que assumiran els Comissionats d’Empresa, Promoció de la Ciutat i Innovació i de Cultura estan pendents de designar.

Aquest és l’organigrama del Govern municipal.

Ada Colau, alcaldessa de Barcelona.
Amadeu Recasens, comissionat de Seguretat.
Gerardo Pisarello, primer tinent d’alcaldia. Àrea d’Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals.
Laia Ortiz, segona tinenta d’alcaldia. Àrea de Drets Socials.
Jaume Asens, tercer tinent d’alcaldia. Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència.
Janet Sanz, quarta tinenta d’alcaldia. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

Primera tinència d’alcaldia. Àrea d’Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals.

Gerardo Pisarello, primer tinent d’alcaldia.
Eloi Badia, regidor de Presidència.
Laura Pérez, regidora de Relacions Internacionals.
Agustí Colom, regidor d’Empresa, Turisme i Comerç i Mercats.
Álvaro Porro, comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum.
Francesca Bria, comissionada de Tecnologia i Innovació Digital.
Ricard Vinyes, comissionat de Programes de Memòria.
Pendent de designar comissionat o comissionada d’Empresa, Promoció de la Ciutat i Innovació.

Segona tinència d’alcaldia. Àrea de Drets Socials.

Laia Ortiz, segona tinenta d’alcaldia.
Josep Maria Montaner, regidor d’Habitatge.
Gemma Tarafa, comissionada de Salut.
Miquel Essomba, comissionat d’Educació, Infància i Joventut.

Tercera tinència d’alcaldia. Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència.

Jaume Asens, tercer tinent d’alcaldia.
Laura Pérez, regidora de Feminismes i LGTBI.
Gala Pin, regidora de Participació i Districtes.
Fernando Pindado, comissionat de Participació.
Lola López, comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat.
Marta Carranza, comissionada d’Esports.
Pendent de designar comissionat o comissionada de Cultura.

Quarta tinència d’alcaldia. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

Janet Sanz, quarta tinenta d’alcaldia.
Mercedes Vidal, regidora de Mobilitat.
Eloi Badia, regidor d’Aigua i Energia.
Francesc Ximeno, comissionat d’Ecologia.

Regidors de Districte

Gala Pin, regidora de Ciutat Vella.
Gerardo Pisarello, regidor de l’Eixample.
Laura Pérez, regidora de Sants-Montjuïc.
Agustí Colom, regidor de Les Corts.
Jaume Asens, regidor de Sarrià – Sant Gervasi.
Eloi Badia, regidor de Gràcia.
Mercedes Vidal, regidora d’Horta-Guinardó.
Janet Sanz, regidora de Nou Barris.
Laia Ortiz, regidora de Sant Andreu.
Josep Maria Montaner, regidor de Sant Martí.