Ja es pot consultar el llistat d’entitats esportives homologades per l’Institut Barcelona Esports

Aquesta homologació suposa un segell de qualitat per a les famílies i garanteix un conjunt de temes qualitatius.

Ja ha sortit publicada la resolució de les entitats esportives homologades pel curs lectiu 2021-22, procés que garanteix la qualitat i professionalitat de les entitats que gestionen les activitats esportives fora de l’horari lectiu que l’Institut Barcelona Esports donarà suport durant el proper curs escolar. Es pot consultar el llistat aquí.

Aquesta homologació suposa un segell de qualitat per a les famílies, ja que implica una revisió tècnica i administrativa dels processos i programacions de les entitats, així com del seu projecte educatiu, i garanteix un conjunt de temes qualitatius com ara:

  • Que les entitats assumeixen i coneixen el protocol de detecció, prevenció i acció del maltractament i violències sexuals en l’esport per infants i joves fins a 17 anys.
  • Que fan uns ràtios seguint uns criteris qualitatius i de seguretat.
  • Que defineixen les programacions en funció de l’edat i la modalitat esportiva.
  • Que inclouen a tots/es independentment de les seves capacitats i, per tant, s’esforcen en donar un servei esportiu inclusiu i de qualitat.
  • Que requereixen de la Titulació de la Direcció Pedagògica de les activitats segons la Llei 3/2008 catalana d’exercici de les professions de l’esport.

L’homologació de les entitats esportives esdevé requisit necessari en l’adjudicació dels ajuts a les famílies en relació a la pràctica esportiva fora de l’horari lectiu.

L’Institut Barcelona Esports vetlla perquè cada any es pugui oferir una variada proposta esportiva fora de l’horari lectiu per a tots els infants  i joves de Barcelona, garantint la seva qualitat i una pràctica esportiva segura pels infants en edat escolar.

Més informació