Acaben els treballs de substitució de la gespa artificial en 12 camps de futbol municipals

L’acció, impulsada per l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut Barcelona Esports, forma part d’un projecte d’obres de millora que ha suposat una inversió total de 5,1 M€.

Els treballs tenen l’objectiu de continuar garantint als i les atletes de la ciutat les millors condicions tècniques per realitzar entrenaments d’alt rendiment i augmentar, encara més, la seva seguretat. En aquest sentit, la nova gespa d’última generació ofereix una gran durabilitat i resistència a l’ús intensiu, fets que la fan idònia per a la gran quantitat d’esdeveniments esportius que es porten a terme a la ciutat durant tot l’any.

Per aquest motiu, s’han escollit dos tipus de gespa diferents en funció de la sub-base existent actualment: asfàltica (base elàstica de 20 mil·límetres i gespa artificial de 42 mil·límetres amb un sistema combinat de fil monofilament i fibril·lat) o drenant (gespa de 60 mil·límetres de monofilament de 12 fils); totes dues de característiques tècniques i mecàniques molt similars.

Treballs als 12 camps municipals

Les 12 obres s’han dut a terme en 9 camps de futbol 11, 2 de futbol 7 i 1 de futbol 5. Per districtes, les actuacions s’han distribuït de la següent manera:

Districte de Sants-Montjuïc

  • Camp Municipal de Futbol La Bàscula

Intervenció: Substitució de la gespa artificial en dos camps de l’equipament (el camp de futbol 11, i el camp de futbol 7). 

Districte de Sarrià – Sant Gervasi

  • Camp Municipal de Futbol Vallvidrera

Intervenció: Substitució de la gespa artificial al camp de futbol 11, instal·lació de noves porteries de futbol desmuntables i una nova porteria de futbol americà i elevació dels canons de reg. 

Districte de Nou Barris 

  • Camp Municipal de Futbol Porta

Intervenció: Substitució de la gespa artificial al camp de futbol 11 i elevació dels canons de reg. 

Districte de Sant Andreu 

  • Camp Municipal de Futbol Bon Pastor

Intervenció: Substitució de la gespa artificial al camp de futbol 11, instal·lació de noves porteries de futbol desmuntables i noves porteries de futbol americà. 

Districte de Gràcia

  • Camp Municipal de Futbol Nou Sardenya

Intervenció: Substitució de la gespa artificial al camp de futbol 11. 

Districte de Sant Andreu

  • Camp Municipal de Futbol Trinitat Vella 

Intervenció: Substitució de la gespa artificial al camp de futbol 11 i al camp de futbol 7.

Districte de Sant Martí

  • Camp Municipal de Futbol Poblenou – Agapito Fernández 

Intervenció: Substitució de la gespa artificial al camp de futbol 11. 

  • Camp Municipal de Futbol Júpiter

Intervenció: Substitució de la gespa artificial al camp de futbol 11 i al de futbol 5, instal·lació de nous canals de recollida de desguàs i nous canons de reg del camp. 

  • Camp Municipal de Futbol Andrade – Sant Martí

Intervenció: Substitució de la gespa artificial al camp de futbol 11.

Actuacions paral·leles

A més dels canvis de gespa, el projecte d’obres de millora contempla altres actuacions a tres instal·lacions més: la substitució de la gespa del Camp Municipal de Futbol Narcís Sala, al districte de Sant Andreu i que està prevista que s’executi a finals d’any amb un pressupost de 450.000 €; el canvi de gespa i diferents millores a les grades del Camp Municipal de Futbol del Guinardó (F.C. Martinenc) a finals de la temporada 2022-23, al districte d’Horta-Guinardó; i, al mateix districte, la remodelació dels vestidors del Camp Municipal de Futbol del CEM Horta, amb un import de 721.000€.

El CE Júpiter celebrar la inauguració amb un torneig

El Club Esportiu Júpiter ha decidit estrenar la nova gespa amb el tradicional Torneig de la Vila de Sant Martí, que enguany arriba a la seva 16a edició. Es portarà a terme el 19 d’octubre a les 19:00 hores i està previst que abans de la competició es realitzi un petit acte de presentació.