El pla especial d’establiments de concurrència pública i altres activitats de Gràcia és una eina urbanística que permet regular la implantació de determinades activitats al territori.

El Pla d'usos de Gràcia es caracteritza per dividir el districte en diverses zones. Una zona saturada, on la implantació de certes activitats està prohibida, unes zones de contenció, on la nova implantació d'activitats és més restrictiva, i unes zones perimetrals i una zona genèrica, on és més fàcil ubicar-hi noves activitats.

Tot i que el Pla d'usos defineix unes zones i uns àmbits específics i per a cadascun d'aquests es defineixen unes condicions específiques, una de les característiques principals del Pla d'usos és que per a la implantació de noves activitats musicals, de restauració, comerços alimentaris amb degustació i plats preparats, cal acreditar que el nombre d'establiments existents és inferior a un determinat nombre absolut.