Renovació del Centre de Processament de Dades de l’Ajuntament

Marc de referència

Des de l’IMI es treballa en una estratègia per poder impulsar i dur a terme tota la transició digital de l’Ajuntament per tal d’afavorir la visió global dels processos administratius clàssics i millorar l’eficiència de la feina diària del personal municipal per aconseguir una millora de la qualitat dels serveis. Aprofitant la licitació d’un nou contracte per la gestió del Centre de Processament de Dades (CPD) de l’Ajuntament s’ha adquirit nova infraestructura orientada a prestar millors serveis tant a la ciutadania com al personal municipal i oferir un servei TIC amb una reducció de costos operatius i eficiència energètica.

Descripció

El Centre de Procés de Dades de l’Ajuntament de Barcelona  és un espai utilitzat per mantenir l’equipament informàtic necessari per processar la informació de les dades de la ciutat. En aquest espai es disposa dels diferents components electrònics per garantir la continuïtat del servei (Portal de tràmits, webs municipals, serveis d’Atenció al Ciutadà, entre d’altres), gestionar informacions crítiques i disposar de mecanismes de restauració en cas necessari.

S’ha proposat un nou model en la gestió i manteniment del CPD el qual oferirà una major qualitat, fiabilitat, seguretat, control i reducció de riscos operacionals a l’Ajuntament de Barcelona. El principal objectiu és comptar amb un CPD i unes infraestructures pròpies, de manera que hi haurà un estalvi del costos, incorporant noves prestacions de serveis i es reduirà la dependència de tercers, facilitant la transició digital per a donar més i millors serveis al ciutadà. S’espera tenir el nou CPD en marxa a finals del 2021

Back to top