Nou Portal d’Atenció Ciutadana

Marc de referència

La nova Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), preveu que la tramitació electrònica ha de constituir l’actuació habitual de les administracions públiques per servir millor els principis d’eficàcia i eficiència a l’estalvi de costos, les obligacions de transparència i les garanties de la ciutadania. Des de l’Institut Municipal d’Informàtica s’està treballant en diferents iniciatives tecnològiques per construir les interfícies per sol·licitar diferents tràmits de la ciutadania i les oficines d’atenció ciutadanes, tenint en compte la nova Llei LPACAP.

Descripció

S’està analitzant, dissenyant i construint el nou sistema d’atenció ciutadana, format per la Seu Electrònica i l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT). Es treballa per construir les interfícies de l’espai a l’OVT de la ciutadania, les empreses, les entitats i dels professionals en substitució de les carpetes actuals. A la Seu Electrònica es disposarà de tota la informació relativa a la tramitació amb l’Ajuntament de Barcelona, com ara com fer tràmits, quins tràmits hi ha, entre altres.

Els beneficis principals que s’esperen en aquest nou sistema és que la ciutadania tingui una experiència d’usuari més eficient en la navegació i, per tant, augmenti la satisfacció; que tingui la capacitat de dur a terme els tràmits telemàticament, de manera que es redueixi el nombre d’assistència als canals presencials i s’aconsegueixi així que les persones de les oficines tinguin un rol més informatiu i de suport al tràmit, i alhora utilitzar noves tecnologies i sistemes punters que donin estabilitat, flexibilitat i interoperabilitat als usuaris i al personal d’atenció ciutadana.

 

Back to top