Portal i Serveis de Consulta a Informació Urbanística (PIU)

Marc de referència

Actualment, la informació urbanística de la ciutat de Barcelona es troba disgregada en diferents cercadors i punts d’informació integrats en un lloc del web d’Urbanisme, però sense relació entre ells.

A més, el nou refós del planejament urbanístic sobre la nova base topogràfica ETRS89 (Sistema de Referència Terrestre Europeu 1989) provoca modificacions sobre l’actual base de dades del Sistema d’Informació Urbanística.
Davant d’aquest escenari, la Gerència d’Urbanisme es planteja el disseny i construcció d’un portal web unificat.

Descripció

Portal web unificat de consulta de la informació urbanística en un entorn agradable, entenedor i accessible tant en l’àmbit intern per a usuaris de l’Ajuntament de Barcelona, com en l’àmbit de la ciutadania, així com un nou aplicatiu del sistema integrat de consultes urbanístiques per a usuaris interns de l’Ajuntament de Barcelona que substituiria el Sistema Integrat de Consultes (SICS) actual.

Aquest portal substituiria i integraria el web de Planejament Urbanístic, així com el web de Catàleg de Patrimoni, i el BCNPIC per a accés a plànols urbanístics.

Promotor

Gerència d’Ecologia Urbana, Mobilitat i Urbanisme. Gerència Adjunta d’Urbanisme

Back to top