Nou sistema d’informació per a la gestió del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona ( CAACB)

Marc de referència

El Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB), és el màxim responsable de vetllar pel benestar de dos mil animals de companyia, entre gats, gossos i fures que cada any es troben al carrer, perduts o abandonats, fins que es retroben amb les seves famílies o poden ser adoptats. La construcció del nou centre del CAACB, en el qual es preveu un increment del nombre d’animals,  ha creat la necessitat d’un nou sistema d’informació que millori el suport tecnològic a la gestió d’aquest centre.

Descripció

El desenvolupament d’un nou sistema d’informació és imprescindible per la posada en marxa d’aquest nou centre d’acollida d’animals, on es preveu un increment de la cabana i un major volum d’activitats, el que obligarà la millora de tots els processos de gestió. L’objectiu d’aquesta nova aplicació és millorar el suport tecnològic dels processos del CAACB.

Amb aquest nou sistema d’informació es vol abastir, en una primera fase, l’administració del centre tenint control  de la convivència en  l’adopció per part de famílies interessades i el comportament dels animals, el recull de les fitxes dels animals del seguiment veterinari del centre, el subministrament de les dietes establertes, a més a més obtenir el control de registre dels voluntaris de passeigs i socialització  i per últim, i més important, tenir en un espai comú per la coordinació i seguiment del centre en el recolzament de les dades i indicadors del centre.

Back to top