Audiència Pública de nois i noies de Barcelona

L’Audiència Pública als Nois i Noies de Barcelona promou un procés participatiu, a través del qual els infants i adolescents de la ciutat (alumnat de 6è de primària, secundària i educació especial) fan propostes a l’Ajuntament de la ciutat. D’aquesta manera, es garanteix el seu dret a la ciutadania, i es reconeix i potencia la participació dels infants a la ciutat.
 
Es tracta d’establir uns espais de diàleg i d'intercanvi d’idees que ajudin els joves a entendre l’avui i fer propostes per al demà. Després d’un procés col·lectiu de reflexió, els joves presenten les seves conclusions en una audiència pública presidida per l’alcaldessa.
 
Es potencia la participació dels nois i les noies en un procés ciutadà polític educatiu per exercir els seus drets i deures com a ciutadans i ciutadanes de Barcelona.
 
Tant a l’audiència d’àmbit de ciutat com a les audiències d’àmbit de districte, la temàtica de què tractarà la XXIII Audiència Pública als Nois i Noies de Barcelona serà "El zoo que volem".