Casals Infantils i Ludoteques Públiques

Els casals infantils i les ludoteques municipals estan obertes durant l’agost per acollir les activitats d’estiu i reprendran l’activitat habitual al setembre, sempre que les autoritats sanitàries ho permetin.