Les ludoteques són centres, equipaments o espais delimitats que tenen una finalitat lúdica, socioeducativa, cívica, cultural i inclusiva, que elaboren i porten a terme un projecte socioeducatiu, i que tenen com a objectiu principal garantir el dret dels infants i dels joves menors d’edat al joc, i col·laborar, així, en el desenvolupament integral de la persona, per la qual cosa estan dotats d’un fons organitzat de jocs, joguines i altres elements lúdics.

Són equipaments on els infants poden gaudir d'una selecció de jocs de qualitat adequats per a la seva edat. Inclouen espais de psicomotricitat, zones de joc simbòlic i també jocs multimèdia. A les ludoteques també hi podeu trobar informació sobre jocs, joguines i desenvolupament infantil.

La seva base es fonamenta en la idea que els jocs i les joguines són concebuts com a béns col·lectius amb valor educatiu, i es promou el joc lliure amb una clara intencionalitat educativa.

Les ludoteques municipals són serveis públics diaris en els quals un equip de professionals orienta els infants per gaudir d’una selecció de jocs sensorials, de manipulació, de moviment, simbòlics, de construcció, de regles i jocs multimèdia adequats per a la seva edat i afavoreix la participació dels infants en les activitats socioculturals del seu entorn.