Espais Joves i Casals de Joves

Els espais joves i els casals de joves són equipaments juvenils de promoció social que, mitjançant un espai relacional i una dinamització sociocultural, promouen la plena ciutadania dels i les joves, i esdevenen un altaveu de les seves iniciatives i opinions.

Espais joves

Ofereixen nombrosos serveis específics per a la gent jove: un espai de trobada (alguns amb servei de bar), sales polivalents per a tallers i activitats, sales de reunions per a entitats, aula multimèdia i sales de concerts i actuacions.

Desenvolupen un programa estable d'activitats (concerts, tallers, actuacions, exposicions...) que es duu a terme a partir de la participació dels i les joves.

La majoria incorporen un punt d'informació juvenil i ofereixen serveis de suport a la creació jove (espais d'assaig d'arts escèniques, bucs d'assaig musical, sala de concerts i actuacions...) i serveis de suport i promoció de l'associacionisme (cessió i lloguer d'espais i materials, suport a iniciatives juvenils, allotjament per a entitats...).

Actualment, a Barcelona hi ha espais joves a cinc districtes:

Casals de joves

Tenen dimensions més reduïdes que els espais joves i un abast territorial de més proximitat (en l'àmbit de barri o d'una zona d'un districte). Normalment ofereixen un espai de trobada per relacionar-se amb altres joves i, alhora, un lloc on gaudir d'activitats socioculturals organitzades pels mateixos joves i participar-hi.  Donen suport per crear una associació juvenil o contactar amb altres col·lectius i entitats juvenils de l'entorn.

Hi ha set casals de joves a la ciutat:

Altres equipaments per a nois i noies

Espais 12 a 16 anys: petits equipaments que compten amb una variada programació d'activitats i tallers adreçada específicament a adolescents:

Serveis de dinamització juvenil i programació específica per a joves a centres cívics (CC) i casals de barri: