‘A l’estiu, Barcelona t’acull’ torna un any més per facilitar el reagrupament familiar

05/07/2021 - 13:06

Immigració. El servei, que s’emmarca dins el programa “Noves Famílies: acompanyament al reagrupament familiar”, aprofita les vacances d’estiu per facilitar que els i les joves que acaben d’arribar a Barcelona participin de la nova ciutat d’acollida.

El servei, que s’emmarca dins el programa “Noves Famílies: acompanyament al reagrupament familiar”, aprofita les vacances d’estiu per facilitar que els i les joves que acaben d’arribar a Barcelona participin de la nova ciutat d’acollida.

La iniciativa “A l’estiu, Barcelona t’acull” s’adreça a 140 adolescents i joves d’entre 13 i 18 anys que han arribat a la ciutat per reagrupament familiar en el darrer trimestre del curs escolar.

El programa “Noves Famílies: acompanyament i reagrupament familiar” es porta a terme durant 8 setmanes de juliol i agost, coincidint amb les vacances escolars. L’activitat es realitza a 7 biblioteques de la ciutat, que ofereixen als grups de joves un espai lúdic de confiança, que fomenti les relacions i la interculturalitat. Se’ls  acompanya perquè es familiaritzin amb el barri i la ciutat on viuen, es treballa l’autoconfiança i se’ls ensenya català com a llengua de contacte amb l’entorn.

Aquest servei es porta a terme amb la col·laboració del Consorci de Biblioteques de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona.

El programa municipal “Noves Famílies” dóna suport a totes les persones estrangeres extracomunitàries que viuen a Barcelona i volen reagrupar els seus familiars: fills, cònjuge, parella de fet, pares.