infoJOVE Barcelona

Barcelona, lliure de violències masclistes

16/11/2022 - 11:18 h

Redacció

Feminismes i dones. Serveis públics per prevenir, detectar i actuar davant les violències masclistes.

Per construir una ciutat lliure de masclisme, cal aturar totes les formes de violència contra les dones. Amb motiu del 25N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones, Barcelona referma el seu compromís amb la lluita contra les violències masclistes. La ciutat disposa d’un ampli ventall de serveis adreçats a les dones i els menors que viuen situacions de violències masclistes i que proporcionen atenció, acompanyament, assessorament i suport personalitzat, gratuït i confidencial tant de manera presencial com per via telefònica i telemàtica. Si patiu violència masclista o en coneixeu algun cas, us podem ajudar.

Sumar aliances per combatre el masclisme és clau per erradicar les violències vers les dones en tots els àmbits de la vida. Per això, l’Ajuntament torna a signar el manifest unitari pel 25N, al qual també s’han adherit la Generalitat de Catalunya, les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Delegació del Govern a Catalunya.

Què són les violències masclistes?

Les violències masclistes tenen moltes formes. Es poden donar en la intimitat i en l’espai públic: a casa, a la feina, al metro, al carrer. Dones de qualsevol edat, des de menors fins a persones grans, amb discapacitat o mobilitat reduïda, de qualsevol nivell socioeconòmic i qualsevol origen poden viure una situació de violència masclista.

El 78,8% de les dones que viuen a Catalunya han patit almenys una situació de violència masclista des dels 15 anys*.

Un insult, un cop, una amenaça, un contacte no desitjat, una violació. Les violències masclistes poden ser verbals, físiques, psicològiques, sexuals, poden produir-se a través del mòbil o les xarxes socials, poden ser fets puntuals o situacions de llarga durada. Qui les exerceix pot formar part de l’entorn més proper o ser una persona desconeguda. En el 63,4% dels casos, l’agressor és una persona que la víctima coneix*.

Totes les formes de les violències masclistes són fets greus que cal prevenir, abordar i combatre. Per això, Barcelona disposa de serveis públics especialitzats en violències masclistes que ofereixen eines i recursos personalitzats, gratuïts i anònims perquè cap dona no hagi d’enfrontar-s’hi sola. Aturar les violències masclistes és una lluita col·lectiva.

*Enquesta sobre les violències sexuals a Catalunya (2019).

Patiu algun tipus de violència masclista?

El Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) ofereix atenció presencial i telemàtica específica a persones en situacions de violència masclista: dones, infants i adolescents, persones LGTBI i qualsevol persona afectada per aquest tipus de violència. Des de principis de febrer, el servei d’atenció telefònica del SARA s’ha actualitzat per millorar la gestió de les consultes o agilitzar l’assignació de cites prèvies.

 • Tel.: 900 922 357
 • Horari d’atenció telefònica: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores, i de dilluns a dijous, de 16.00 a 19.00 hores
 • Atenció presencial d’urgència: sense cita prèvia, de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00 hores
 • Carrer de Marie Curie, 16

Què podeu fer davant una situació d’urgència vinculada a la violència masclista?

Si viviu a Barcelona i aquesta situació ocorre fora de l’horari d’atenció del SARA, podeu contactar amb el Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB):

 • Tel.: 900 703 030
 • 24 hores, 365 dies

També podeu contactar amb el servei telefònic d’atenció a la violència masclista, que dona cobertura a tot Catalunya i ofereix atenció gratuïta, confidencial i en 124 idiomes. Proporciona tant informació sobre la violència masclista com mecanismes d’activació dels serveis d’intervenció en cas d’agressió.

 • Tel.: 900 900 120
 • 24 hores, 365 dies

Què podeu fer si patiu una agressió?

En cas de viure una situació d’agressió o de risc imminent:

 • Truqueu al 112. Intenteu portar el mòbil a sobre en tot moment.
 • Si sou a casa, aneu a un espai comunitari (balcó, escala…).
 • Si no podeu sortir, tanqueu-vos en una habitació amb finestra, però eviteu la cuina i el bany.
 • Crideu i feu soroll perquè el veïnat us pugui sentir.
 • Si teniu menors al vostre càrrec, expliqueu-los que davant una situació de violència s’han de protegir i no han d’interferir-hi, i si us tanqueu en una habitació o decidiu marxar, intenteu fer-ho sempre amb ells.

Com es pot detectar una situació de violència masclista?

De vegades, les violències masclistes es manifesten amb comportaments o actituds que no són patrons reconeixibles per a tothom. Tot i això, poden ser símptoma d’un cas de violència masclista. Els serveis de BCN Antimasclista disposen de guies d’indicadors que ajuden a identificar aquestes situacions:

Més serveis especialitzats

A més, altres serveis especialitzats continuen actius i ofereixen atenció telemàtica, com els següents:

 • Punts d’informació i atenció a les dones (PIAD): servei públic, gratuït i confidencial que ofereix informació, assessorament i orientació a les dones en diferents àmbits, a més d’atenció psicològica i assessorament jurídic. Contacte telefònic: 900 922 357.
 • Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans (UTEH): ofereix atenció integral (psicològica, social i jurídica) a víctimes de tràfic de persones, sigui quin sigui el fi (explotació sexual, tràfic d’òrgans, mendicitat…), i assessora les entitats socials i professionals que ho requereixin. Contacte per correu electrònic: unitatTEH@bcn.cat.
 • Agència per a l’Abordatge Integral del Treball Sexual (ABITS): servei adreçat a dones cis i dones trans que exerceixen la prostitució, sobretot les que es troben en una situació de risc i vulnerabilitat. Ofereix atenció integral perquè puguin conèixer i exercir els seus drets en igualtat de condicions. Contacte per correu electrònic: abits@bcn.cat.
 • Servei d’Atenció Socioeducativa (SAS): servei específic adreçat a les dones que exerceixen o han exercit treball sexual a Barcelona, especialment per a aquelles que ofereixen i negocien els serveis a la via pública. Contacte telefònic: 900 722 200.

Noves masculinitats i atenció a homes

Lluitar contra les violències masclistes també implica abordar els models de masculinitats amb l’objectiu que els homes adoptin comportaments i actituds més oberts, respectuosos i saludables. Per això, l’any passat va obrir les portes el Centre de Masculinitats Plural, un espai proper pensat per acompanyar els homes i resoldre els dubtes que apareixen en els diferents moments de la vida.

A més, l’equipament també disposa d’un programa de prevenció i atenció a homes que exerceixen o han exercit algun tipus de violència masclista, amb l’objectiu de detectar aquests comportaments i evitar les actituds i dinàmiques masclistes.

L’equip de Plural ha desenvolupat un qüestionari adreçat a homes per identificar conductes i comportaments vinculats a les violències masclistes.

 • Avinguda del Marquès de l’Argentera, 22
 • Tel.: 933 491 610
 • Correu electrònic: plural@bcn.cat

Programes per prevenir les violències masclistes

En els últims anys s’han impulsat projectes específics per prevenir les violències masclistes en àmbits estratègics, com l’educació o l’oci nocturn. Aquests són alguns exemples:

 • “Escoles per la igualtat”: programa de prevenció de les relacions abusives, la violència masclista, la discriminació racial i la discriminació per diversitat funcional, sexual, de gènere, identitat, orientació sexual, etnicocultural i religiosa, adreçat als centres públics i concertats de Barcelona.
 • Protocol “No callem”: protocol per prevenir, detectar i atendre les agressions i els assetjaments sexuals en festivals de música, recintes i sales de concerts.
 • Circuit Barcelona contra la Violència Masclista: projecte de col·laboració interinstitucional per abordar de manera integral, multidisciplinària i transversal la prevenció, detecció, atenció, recuperació i reparació de les dones i els seus fills i filles que viuen situacions de violències masclistes.