Reforç dels serveis a les dones en situació de violència masclista

Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA):

Ofereix atenció a persones víctimes de situacions de violència masclista (dones, infants i adolescents i persones LGTBI, o persones del seu entorn proper afectades directament per aquesta violència).

  • Atenció presencial general: cal concertar cita prèvia al telèfon 900 922 357 (telèfon gratuït) . Horari: de dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 hores i divendres de 9.00 a 16.00 hores.

  • Atenció presencial d’urgència: de 9.00 a 13.00 h, de dilluns a divendres, sense cita prèvia (c. Marie Curie, 16).

Fora de l’horari d’atenció del SARA, pots adreçar-te al Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB, c. Llacuna, 25), que ofereix atenció les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Telèfon: 900 703 030

Punts d’informació i atenció a les dones (PIAD):

Ofereixen atenció a les dones en casos de discriminació o violència masclista, a més d’informació sobre diferents àmbits, atenció psicològica, assessorament jurídic i tallers.

  • Atenció presencial amb cita prèvia: és imprescindible concertar cita prèviament trucant al telèfon 900 922 357 (de dilluns a dijous, de 9.00 a 19.00 h, i divendres de 9.00 a 16.00 h) o enviant un correu electrònic al PIAD corresponent.

Altres serveis especialitzats

Telèfons d’atenció

900 922 357

Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) (de 9.00 a 15.00 h, de dilluns a divendres)

900 703 030

Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) (24 hores; gratuït)

900 900 120

Telèfon d’urgència contra la violència masclista (24 hores; gratuït)

671 778 540

WhatsApp

Violència masclista: “La violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat”.

Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista