Es presenta l'estat d'obres al Consell de barri de Pedralbes

01/06/2022 - 09:34

El passat dimarts 31 de maig es va celebrar el Consell de Barri de Pedralbes on es van presentar, entre d'altres, l'estat d'obres al barri.

El passat dimarts 31 de maig es va celebrar el Consell de Barri de Pedralbes on es van presentar, entre d'altres, l'estat d'obres al barri.

Intervencions finalitzades recentment

Obres executades recentment

 • Reurbanització de l’Av. Mare de Déu de Lorda entre C. Panamà i Camí Mare de Déu de Lorda
 • Reurbanització del C. Panamà 6 i 8-10
 • Arranjaments de voreres
 • Reparació de la vorera enfront de l’Escola d’Educació Infantil i Primària Abat Oliba
 • Renovació de la vorera mar del C. Tòquio entre l’Avda Pedralbes i el C. Marquès de Mulhacén
 • Millores al Parc de Cervantes
 • Reurbanització del Carrer Sta Caterina de Siena
 • Carril Bici entre la Plaça Pius XII i l’Escola d’Empresarials

Projectes en cartera

 • Projecte de reurbanització del C. Manuel Ballbé
 • Projecte de zona verda als Jardins de John Maynard Keynes

Obres en execució

 • Plaça del Coll de Finestrelles. Interiors

Obres previstes

 • Actuacions de Pacificació del C. Alfambra entre Av. Diagonal i C. Trias i Giró
 • Millora de l’accessibilitat de la Plaça dels Jardins de Tòquio
 • Arranjament de la vorera mar de l’Av. Pearson al davant de la St Paul’s School
 • Renovació de la vorera muntanya del C. Tòquio entre Av. Pedralbes i C. Marquès de Mulhacén
 • Carril Bici entre l’Escola d’Empresarials i el Parc de Cervantes
 • Connexions ciclables Avinguda Diagonal (Dr Marañón / González Tablas)
 • Projecte de rehabilitació de la Casa Hurtado
 • Urbanització Mare de Déu de Lorda lligada a Escola Aula
 • Pla Director dels Entorns del Monestir de Pedralbes