Activat el protocol de prevenció i d’atenció a les violències masclistes i LGTBI-fòbiques

23/06/2022 - 11:29

Seguretat i prevenció. És un dispositiu específic per a la revetlla de Sant Joan.

L’Ajuntament de Barcelona ha activat un dispositiu específic per a la celebració de la revetlla de Sant Joan que suposa la coordinació de tots els serveis implicats en aquesta festivitat per donar resposta a les diferents necessitats que puguin sorgir durant la nit i que se centrarà, sobretot, en aquells espais que es fan servir més intensivament i massiva com les platges de la ciutat, que romandran obertes durant la nit.

Aquest dispositiu inclou l’activació del protocol de prevenció i d’atenció a les violències sexuals/masclistes i LGTBI-fòbiques. Amb la perspectiva de treballar des de la prevenció, s’ha tingut en compte la protecció dels possibles recorreguts que fan els ciutadans i les ciutadanes per tornar a casa des de les zones d’oci fins a les parades de transport públic més properes. En aquests desplaçaments es podrien cometre conductes d’assetjament o agressions sexuals.

Per tal d’oferir a la ciutadania un servei de qualitat i protecció davant d’aquestes violències, i sense de deixar d’assegurar altres zones de la ciutat, la Guàrdia Urbana ha dissenyat uns recorreguts des de la zona del litoral fins a les parades de transport públic més properes als actes o a les grans concentracions de persones.

Les patrulles assignades a aquest servei faran un patrullatge dinàmic i posant molta atenció a qualsevol tipus d’aquestes situacions que puguin detectar. Efectuaran parades en zones fosques que, per la localització o la falta d’il·luminació o perquè són espais poc transitats, puguin ser més atractius per als possibles agressors.

La nit de la revetlla es posa també en funcionament un punt lila a les platges de Barcelona, que oferirà un servei de sensibilització, de prevenció i d’atenció de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques en aquest entorn.

Aquest punt lila entrarà en funcionament a les deu de la nit i estarà operatiu fins a les tres de la matinada. Disposarà d’un punt fix d’atenció i informació, situat a l’edifici de la Direcció de Platges (espigó del Bogatell), amb espai per acollir persones en cas necessari i, a més, hi haurà parelles itinerants que operaran al llarg de les diferents platges, amb l’objectiu d’intervenir des de la prevenció i l’atenció amb la població que es desplaça per la zona.

Aquest dispositiu es posa en marxa per la gran afluència ciutadana que suposa una elevat nombre de persones usuàries a les platges de Barcelona, i per la diversificació creixent d’usos existents en aquest entorn durant la nit de la revetlla de Sant Joan especialment, però també al llarg de tota la temporada.

Des de la Direcció de Platges s’ha realitzat una inspecció amb el Departament d’Enllumenat per tal de reforçar l’enllumenat públic a l’entorn de les platges, amb l’objectiu de garantir la cobertura més gran possible durant la revetlla, i també s’ha dut a terme una revisió específica del funcionament del conjunt de les instal·lacions per tal d’evitar incidències.

D’altra banda, s’ha realitzat una altra inspecció amb la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps, per analitzar la dotació extraordinària de lavabos que s’instal·len durant la revetlla, amb l’objectiu d’introduir criteris feministes en el dispositiu.

L’Ajuntament de Barcelona treballa durant tot l’any per fer de Barcelona una ciutat lliure de violències masclistes, i posa a disposició de la ciutadania un conjunt de serveis d’atenció i recursos per erradicar-les. Hi ha recursos disponibles durant les 24 hores del dia cada dia de la setmana:

  • Telèfon d’atenció contra la violència masclista: 900 900 120
  • WhatsApp d’informació i assessorament policial sobre les violències masclistes: 601 001 122
  • Telèfon d’emergències: 112