El Centre LGTBI de Barcelona participa a una reunió internacional sobre persones migrades i refugiades LGTBIQ+ a Bèlgica

21/11/2022 - 13:59

El president de la Plataforma d’entitats LGTBI de Catalunya i la responsable del servei d’acollida del Centre LGTBI participen d’una reunió d’experts en inclusió de persones migrades i refugiades LGTBIQ+

El president de la Plataforma d’entitats LGTBI de Catalunya, Manuel Peinado, i la responsable del servei d’acollida del Centre LGTBI, Anna Francesch, participen aquest dilluns 21 de novembre d’una reunió de persones expertes en inclusió de persones migrades i refugiades LGTBIQ+ a la ciutat de Mechelen (Bèlgica). 

El principal objectiu d’aquesta trobada és generar coneixement al voltant dels reptes i oportunitats de la inclusió de persones migrades i refugiades LGTBI en contextos urbans i en processos de presa de decisions a nivell comunitari.  

També es tractarà de presentar i compartir pràctiques i polítiques públiques per  la inclusió, identificar els reptes en la implementació d’aquestes polítiques públiques i crear una xarxa de persones expertes en la matèria.  

La responsable del servei d’acollida del Centre LGTBI i el president de la Plataforma LGTBI, entitat que gestiona el Centre LGTBI de Barcelona mitjançant un conveni de gestió cívica amb l’ajuntament de Barcelona, compartiràn l’experiència del Centre  en l’acompanyament de persones migrades i refugiades a través dels serveis d’acollida i l’assessorament psicològic, jurídic i per a persones trans que s’ofereixen de manera gratuïta en aquest equipament. 

La reunió de persones expertes ha estat organitzada conjuntament amb el govern de la ciutat de Mechelen i el govern de la regió de Flandes, i compta amb el suport de la Comissió Europea i el Migration Policy Institute.