L’LGTBI-fòbia, segona causa de discriminació a Barcelona l’any 2022

13/09/2023 - 11:50

L’Observatori de les Discriminacions a Barcelona va rebre durant l’any 2022 un total de 631 situacions de discriminació a la ciutat, un 20% més que l’any anterior.

L’any 2022 es van registrar un total de 129 casos de discriminació per orientació sexual o identitat de gènere, segons l’informe de l’Observatori de les Discriminacions a Barcelona 2022

L’Observatori de les Discriminacions a Barcelona va rebre durant l’any 2022 un total de 631 situacions de discriminació a la ciutat, un 20% més que l’any anterior. D’aquestes, gairebé el 50% van estar relacionades amb fets de discriminació per racisme i xenofòbia (185 casos), i per LGTBI-fòbia (129 casos), segons constata el seu informe. 

El document detalla que, del total de 129 situacions de discriminació per LGTBI-fòbia, 85 van estar relacionades amb l’orientació sexual de les persones, i 32 es van adreçar contra persones trans per la seva identitat de gènere. 

Aquestes situacions van comportar un grau de violència elevat, ja que en el 33% de les discriminacions es van produir agressions verbals, i més d’un 30% dels casos van comportar agressions físiques.  

La major part de les discriminacions van ser perpetrades per persones particulars (91), seguides de les que van provocar entitats privades o empreses (22), l’administració pública (11) o els cossos de seguretat (3).  

Del total de fets denunciats, la major part (68) van tenir a veure amb situacions d’homofòbia, seguides per les discriminacions per transfòbia (32), lesbofòbia (16), LGTBI-fòbia (10) i bifòbia (1). 

Pel que fa als contextos on es va produir la discriminació, la major part dels fets es van registrar a espais públics (67%), com carrers, parcs, places i platges o instal·lacions públiques com mitjans de transport. El 32% van estar fets registrats a espais privats com cases, pisos i habitatges o centres de lleure.  Així, es van registrar principalment casos de persones usuàries de transport, de lleure nocturn o de gimnasos que van exercir LGTBI-fòbia, específicament homofòbia, segons les dades de l’Observatori contra l’Homofòbia, una de les entitats que contribueix a l’elaboració de l’informe de l’Observatori de les Discriminacions a Barcelona.  

La xifra total de discriminacions per LGTBI-fòbia de 2022 representa un lleuger descens respecte dels casos recollits el 2021, quan es van registrar 159 situacions de discriminació per aquesta causa. Tot i així, l’informe de l’OND adverteix que “encara que sembli haver-hi més acceptació cap a aquest col·lectiu, encara és molt superficial la consciència de la diversitat sexual i de gènere, perquè a la ciutat continuen registrant-se casos de discriminació”. 

L’organisme lamenta també la manca de consciència sobre el grau d’afectació que té l’LGTBI-fòbia a les vides de les persones que pateixen aquestes discriminacions. “Quan es qüestiona el teu ésser, allò que ets i com et sents amb tu, estan negant la teva pròpia existència, i generant importants conseqüències en la salut mental i física”, alerta l’informe. 

Discriminacions per serofòbia 

Les discriminacions relacionades amb l’estat de salut de les persones es van triplicar l’any 2022 respecte de l’any anterior, arribant a 120 casos. D’aquestes situacions, 70 estaven relacionades amb persones amb diagnòstic de salut mental, i 31 van ser discriminacions contra persones que viuen amb VIH, conegudes com a situacions de serofòbia.  

Aquesta xifra de discriminacions per serofòbia també augmenta, passant dels 20 casos de 2021, als 31 de 2022. La denegació de serveis com assegurances o serveis d’odontologia i capil·lars a persones que viuen amb VIH ha estat la causa més freqüent de discriminació, segons les dades aportades per Gais Positius, altra de les entitats que participen de l’informe. 

“Continua sent un problema el fet que, malgrat l’existència de lleis i normatives que garanteixen els drets de les persones amb VIH, aquestes no s’apliquen”, denuncia l’informe. 

Així, en el cas específic de la contractació d’assegurances de salut, la llei 15/2022 per la igualtat de tracte i la no discriminació expressa que “no es podrà denegar l’accés a la contractació d’assegurances (…), ni es podran establir diferències de tracte en la seva contractació” per cap dels motius que recull la llei en l’article 2. Aquest article inclou de manera explícita la no discriminació per l’estat serològic de les persones. 

També la llei catalana d’igualtat de tracte i no discriminació, la llei 19/2020, recull el dret a la igualtat de tracte i no discriminació per l’estat serològic. 

 D’altra banda, l’informe de l’OND detalla un cas en el qual dues persones que viuen amb VIH van veure com es revelava aquesta condició de salut sense el seu permís, i van rebre amenaces i pressions per deixar el pis de lloguer en el qual vivien. 

Denúncia i atenció a les situacions per discriminació 

Si has patit una situació de discriminació per LGTBI-fòbia o per altres causes com racisme, capacitisme, edatisme o aporofòbia, pots adreçar-te a l’Oficina per la No Discriminació (OND) de l’Ajuntament de Barcelona per denunciar el cas i demanar suport.  

L’OND presta serveis d’atenció psicosocial per un acompanyament emocional, posa a disposició formes de gestió del conflicte (conciliació, mediació, etc), ofereix assessorament jurídic i pot sancionar segons les normatives vigents.  

Es pot contactar a l’OND de manera presencial al carrer Ferran número 32, al telèfon 934 132 000, o de manera telemàtica a través d’un formulari web. 

L’Observatori contra l’Homofòbia rep i atén denúncies relacionades específicament amb situacions de discriminació per LGTBI-fòbia, i ofereix serveis d’acompanyament psicosocial, assessorament legal i jurídic, punts LGTBI i formacions. En cas d’agressió o discriminació es pot contactar a través de la seva aplicació web, o al correu coordinació@och.cat. 

Per la seva banda, l’entitat Gais Positius diposa d’un servei d’acollida i informació que ofereix la primera atenció a homes gais i bisexuals que viuen amb VIH, i dona accès al grup de suport mutu i les assessories psicològica, jurídica i social. A través d’aquests serveis es pot obtenir informació legal relacionada amb la vulneració de drets pel fet de viure amb VIH, entre altres recursos. Es pot demanar cita amb el servei d’acollida i informació a través del telèfon 932 98 06 42. 

Per últim, el Centre LGTBI de Barcelona també ofereix un servei d’acollida per detectar les necessitats d’atenció de les persones LGTBIQA+ i, en el seu cas, derivar-les als serveis d’assessorament psicològic, jurídic i especialitzat per persones trans. Es pot demanar cita enviant un correu a info@centrelgtbibcn.org, trucant al 93 880 51 11 o venint de manera presencial al Centre LGTBI de Barcelona (Comte Borrell, 22).