Alternativa 1: Tramvia en superfície per l’avinguda Diagonal amb plataforma reservada

Aquesta alternativa correspon a la connexió de les dues xarxes tramviàries mitjançant la continuació de la línia tramviària per la Diagonal en superfície. Uneix, per tant, les dues xarxes tramviàries pel traçat més curt possible i dona solució a la manca de transport públic que actualment hi ha al tram final de la Diagonal, entre Nàpols i Glòries.

Característiques principals:

  • De les sis parades previstes cal destacar la connexió́ de la parada 3 (passeig de Gràcia - Pau Claris) amb la línia 3 i 5 del metro i de la parada 4 (Girona – Bailèn) amb la línia 4 i 5 del metro (Verdaguer). Per la seva banda, també enllaça amb els intercanviadors de la Nova Xarxa de Bus (NXB) a la parada Passeig de Gràcia - Pau Claris amb les línies H8 i V17 a l'intercanviador de Jardinets de Gràcia.
  • Conservació de les quatre fileres d’arbrat existent com a element estructurador i característic de l’avinguda.
  • Conservació de les voreres recentment executades entre Francesc Macià i passeig de Gràcia, donant-li continuïtat fins al carrer de Sardenya. Aquesta disposició permet una amplada considerable de vorera (7,5 m) en contacte amb les plantes baixes dels edificis, amb bona continuïtat longitudinal a través de l’avinguda i incorporant a la vorera les placetes en forma triangular que es va repetint cada 300 m.
  • Existència del col·lector de pluvials pel centre de la calçada central de l’avinguda i el projecte d’ampliació d’aquest col·lector pel costat muntanya que condiciona la implantació del tramvia pel costat mar.
Fitxa amb les dades principals
Mode: Tramvia en plataforma reservada
Tracció i alimentació: Elèctrica sense catenària
Nombre total UT simples (any horitzó 2051): 77 (flota actual: 41)
Capacitat UT simple (UT doble): 220 pax (440 pax)
Longitud UT simple (UT doble): 32,5 m.
Recorregut: Plaça de Francesc Macià - Avinguda Diagonal - Plaça de les Glòries
Longitud connexió (explotació): 3.972 m
Nombre de parades de nova construcció: 6
Nombre de parades addicionals a la xarxa: 6
Distància mitjana entre noves parades: 567 m
Interval mínim de pas del tram 4 min
Velocitat comercial mitjana del tramvia: 16 km/h
Demanda potencial inicial estabilitzada: 227.394 pax/dia

Renders de l'alternativa

Alternativa 1 - Render 3
Entre Francesc Macià i carrer Marina
Alternativa 1 - Render 1
Entre Francesc Macià i carrer Marina
Alternativa 1 - Render 2
Entre carrer Marina i Plaça de les Glòries

Altres materials

Esquema alternativa 1
Esquema de l'alternativa 1
Esquema de l’alternativa 1
Detalls de traçat i parades
Planta de l’alternativa 1
Planta de l'alternativa 1
Secció de l'alternativa 1
Secció comparativa de l'alternativa 1