Estudis tècnics

Estudis Previs

El mes de setembre de 2015, l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat va encarregar els estudis previs amb l'objectiu d'obtenir l’anàlisi de les alternatives de connexió de les dues xarxes existents i les implicacions que comportaria des del punt de vista social, econòmic i ambiental.

L’encàrrec responia a la voluntat del Govern municipal de dur a terme un procés tècnic transparent per comptar amb la màxima informació possible dels requeriments que suposava a tots els nivells la implantació d’una infraestructura d’aquestes característiques a la ciutat. Els equips tècnics de l’Ajuntament de Barcelona van treballar en col·laboració amb diversos equips (BIMSA, Barcelona Regional, ATM, etc.) i consultors externs per realitzar una anàlisi en profunditat sobre aquest projecte. En total, hi van participat més de 50 professionals.

Tràmits administratius

Durant el mandat 2015-2019 es van fer tots els estudis tècnics que avalaven l’eficiència de la mesura de connexió: reducció del temps de trajecte, connexió amb vuit municipis i més connectivitat amb tota la xarxa de transport públic.

Paral·lelament, l'1 de març de 2016, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat van signar el protocol de col·laboració per impulsar la connexió de les dues xarxes de tramvia, que establia que l’Ajuntament determinaria el traçat de la unió del Trambaix i del Trambesòs en base als estudis realitzats.

A principis del 2018, el Govern municipal i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), l’ens amb majoria de la Generalitat que té la competència sobre la infraestructura tramviària, van acordar un protocol d’actuació per desplegar una primera fase: l’ampliació del Trambesòs fins a Verdaguer. A més de l’acord amb l’Autoritat del Transport Metropolità, la connexió del tramvia per la Diagonal comptava amb el consens dels municipis metropolitans.

La proposta, rebutjada pel Plenari municipal al març del 2018, va ser aprovada pel mateix organisme al gener de 2019 per la majoria absoluta. L’acord municipal per la connexió tramviària arribava amb l’aval dels estudis tècnics i el suport del 63% dels veïns i les veïnes, alhora que incloïa mecanismes de coordinació entres administracions i finançament per tirar endavant el projecte, la gestió pública del transport i la renovació urbana i dinamització comercial de l’avinguda Diagonal entre la plaça de les Glòries Catalanes i Verdaguer, per donar prioritat als vianants, el transport públic i les bicicletes.

Estudi de microsimulació

Durant el 2017 el Centre d’Innovació del Transport (CENIT) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) va desenvolupar un estudi encarregat per l’Ajuntament de Barcelona per saber com es comportaria la mobilitat a l’avinguda Diagonal entre la plaça de Francesc Macià i el carrer Castillejos amb la implantació del tramvia connectat.

Es tractava d’un anàlisi de les 24 cruïlles que formen part de l’àmbit d’estudi, realitzant simulacions en aquelles cruïlles més complexes com són passeig de Gràcia, Via Augusta, Francesc Macià i passeig de Sant Joan. L’objectiu era comprovar si amb la inclusió del tramvia es pot garantir la màxima fluïdesa de la resta de transport públic en superfície (autobús) i no motoritzat (bicicleta i vianants) sense augmentar la congestió del vehicle privat motoritzat.

Llegir-ne menys