Més connectats

La connexió dels tramvies per la Diagonal soluciona una disfunció actual: un tramvia interromput. Alhora, permet incrementar-ne la cobertura, tant urbana com metropolitana. D’aquesta manera, no només se’n beneficia la ciutadania de Barcelona, sinó també la dels municipis limítrofs, des d’on venen diàriament 500.000 cotxes i motos.

 

Més connexió entre barris i municipis veïns

El mes de setembre de 2015, l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat va encarregar els estudis previs amb l'objectiu d'obtenir l’anàlisi de les alternatives de connexió de les dues xarxes existents i les implicacions que comportaria des del punt de vista social, econòmic i ambiental.

S’ha calculat també que la unió de les dues xarxes tramviàries duplicaria la demanda d’usuaris en aquest mitjà de transport i que el tramvia en superfície per la Diagonal arribaria a tenir un total de 222.000 viatgers diaris. Per tant, el projecte suposaria una davallada de la congestió global de la ciutat d’un 0,4% i reduiria diàriament el pas de 12.500 vehicles pel tram central de l’avinguda Diagonal.

Amb la unificació de la xarxa tramviària es millora, doncs, la connexió entre diversos barris de la ciutat i també es possibilita connectar Barcelona amb els vuit municipis que l’envolten (l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Badalona). És per aquest motiu que es tracta d’un element clau a la ciutat per impulsar el transport públic i combatre la contaminació atmosfèrica i acústica a la ciutat derivada d’un ús excessiu del vehicle privat motoritzat.

A més, el model urbà que es vol desplegar amb la connexió tramviària és més saludable, ja que la presència de menys cotxes implica una disminució directa de contaminació atmosfèrica i acústica, però també més seguretat viària.

En aquest sentit, la connexió del tramvia és una oportunitat per redissenyar urbanísticament la ciutat implementant un model urbà basat en una mobilitat sostenible que prioritzi els vianants, les bicicletes i el transport públic amb l’objectiu de construir una ciutat més saludable, equitativa i sostenible per a tothom.

Així, en aquest nou model de ciutat també es volen potenciar els espais públics de qualitat (amb més verd urbà i més espai per als vianants), la reducció de la contaminació atmosfèrica i acústica i la gestió dels recursos i residus de la ciutat.