Estudi informatiu

L'alternativa escollida:

1
El tramvia en superfície per la Diagonal amb plataforma reservada

La connexió tramviària amb tramvia en superfície per l’avinguda Diagonal amb plataforma reservada esdevé l’alternativa més ben valorada segons les metodologies aplicades en l’Estudi Informatiu, que demostren que és l’opció més idònia per al conjunt dels usuaris (segons una Anàlisi cost-benefici) així com si, a més, es tenen en compte aspectes econòmics, ambientals, urbanístics, etc. (avaluats en una Anàlisi multicriteri).

Aquesta alternativa permet, doncs, assolir el nou model de ciutat que implica que la mobilitat sigui el més sostenible possible. Més espais per als ciutadans, millor qualitat de l’espai públic, menys presència de vehicles privats amb la conseqüent disminució del soroll i la contaminació atmosfèrica. Més seguretat en els carrers i plena accessibilitat al transport públic, així com potenciació de la seva intermodalitat.

Després de descartar les propostes alternatives que resulten més cares o que no tenen prou retorn social, s’arriba a la conclusió que la millor manera de connectar l’actual xarxa de tramvies és en línia recta per la Diagonal i en superfície, amb la reducció del trànsit privat associat a treure dos carrils de circulació de vehicles privats (i sense generació d’embussos relacionats gràcies a una regulació semafòrica feta a mida de 24 cruïlles de la Diagonal entre Glòries i Francesc Macià), amb més espai per als vianants, per a la circulació de les bicicletes, i amb una total compatibilitat i intermodalitat amb la resta de sistemes de transport públics i privats.

No es tracta únicament de connectar la xarxa tramviària actual i de fer que no sigui únicament urbana sinó també metropolitana, sinó que es tracta d’apostar per un model de ciutat on els vianants, les bicicletes i els transports públics es prioritzin per assolir una ciutat més saludable i equitativa per a tothom.

Llegir-ne menys

Anàlisi d'alternatives

Render alternativa 1
1
Tramvia en superfície per l’Avinguda Diagonal amb plataforma reservada
 • 6parades
 • 3,972km
 • 567metres entre parades
Render alternativa 2
2
Tramvia per l'Avinguda Diagonal en túnel limitat exclusivament al tram més congestionat
 • 6parades (3 en túnel)
 • 3,957km (2.098 km soterrats)
 • 616metres entre parades
Render alternativa 3
3
Tramvia a través dels carrers Urgell-Provença–Diagonal
 • 6parades
 • 4,565km
 • 652metres entre parades
Render alternativa 4
4
Millor solució possible d’autobús elèctric a l’Avinguda Diagonal
 • 24parades en total
 • 10,18km
 • 443metres entre parades
Antecedents
Quatre alternatives per a un únic model urbà
El debat no és el model urbà saludable i sostenible, sinó quina és la millor opció per assolir-lo. Les alternatives analitzades compleixen aquest model de mobilitat sostenible (ja projectat en el Pla Director d’Infraestructures i el Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona vigents) i de ciutat saludable.
Objectius, metodologia i estructura
Avaluació i comparació de les alternatives analitzades
L’Estudi informatiu defineix, avalua i compara les diferents alternatives plantejades per donar solució a la connexió del Trambaix i el Trambesòs.