Procés d'escolta activa

Informació i debat entre els agents implicats en la connexió tramviària

Un procés que no ha començat ara

Els antecedents del projecte de la connexió de les xarxes tramviàries i de la participació que l’han acompanyat es remunten al mandat 2007-2011.

Durant aquell mandat, el govern de l’alcalde Jordi Hereu va iniciar un procés d’implicació ciutadana per definir el projecte de transformació de l’avinguda en el tram entre la plaça de les Glòries Catalanes i la plaça de Francesc Macià.

Aquest procés d’implicació ciutadana va culminar amb una consulta ciutadana, els resultats de la qual van mostrar de manera inequívoca que les opcions A (bulevard) i B (rambla) que aleshores es presentaven no tenien el suport majoritari de la ciutadania. El 79,8% dels participants van optar per l’opció “cap de les dues anteriors”, de manera que es va deixar pendent la definició d’un nou projecte per a la transformació d’aquesta avinguda.

Durant el mandat següent, 2011-2015, el govern de l’alcalde Xavier Trias va promoure un projecte d’urbanització per a l’avinguda, amb l’objectiu de donar resposta a la necessitat d’una nova secció que aporti una solució que faciliti la convivència de tots els usuaris que conviuen en aquesta important avinguda, sense incloure, però, una solució per a la connexió de les xarxes tramviàries.

A més de recollir els resultats del procés participatiu anterior, la definició d’aquest projecte, que es va acabar executant en el tram entre passeig de Gràcia i Francesc Macià, va anar acompanyada d’un procés nou, en el qual es va treballar i debatre la nova proposta amb els agents implicats a la ciutat – que havien participat en el procés anterior–, així com amb els veïns i les veïnes de l’entorn de l’àmbit del projecte, situat entre la plaça de Francesc Macià i el passeig de Gràcia.

Finalment, durant el mandat, 2015-2019, el govern va recuperat el projecte de connexió de les xarxes tramviàries respectant els elements estructurals aportats pel projecte d’urbanització ja executat.

Per recollir la visió de la ciutadania sobre aquest projecte, es va impulsar un procés d’escolta activa per acompanyar el desenvolupament del projecte amb la connexió de les xarxes tramviàries.

Aquest procés tenia com a objectius compartir amb els agents implicats en el projecte els criteris principals que conformaven la proposta municipal per a la connexió de les xarxes, així com recollir la seva visió, abans i al llarg de tot el procés tècnic, fent palesa la voluntat municipal d’escoltar totes les parts relacionades amb el projecte. 

Llegir-ne menys

FITA 1Identificació d’actors i posicionaments

Elaboració d’un estudi sobre les propostes i els posicionaments dels diferents agents implicats sobre la connexió dels tramvies entre els anys 2008 i 2015. Aquest estudi va servir per identificar el mapa d’actors relacionats amb el projecte i sistematitzar les seves aportacions i posicions al llarg dels últims anys, així com per poder planificar un procés d’escolta activa el més ampli i plural possible.

FITA 2Recollida i anàlisi de les primeres propostes durant el PAM

Recollida i anàlisi de les propostes sobre la connexió dels tramvies o sobre la reforma de la Diagonal, realitzada durant el procés de participació del Pla d’Actuació Municipal a través de la plataforma Decidim.barcelona.

FITA 3Sessió del Pacte per la Mobilitat

El 31 de març de 2016 es va convocar una reunió dels membres del Pacte per la Mobilitat per presentar i debatre monogràficament sobre els estudis encarregats des de l’Ajuntament sobre la connexió dels tramvies.

FITA 4Entrevistes i focus groups amb actors clau

Realització d’un informe de plantejaments i la visió dels actors i els agents clau, un document elaborat durant el mes de juny i juliol de 2016 a partir de set entrevistes o focus groups temàtics, en la qual es va recollir de manera específica la visió, ara ja sobre els primers estudis i propostes municipals, dels agents de promoció del transport públic i defensa de la qualitat de l’aire, del col·lectiu d’usuaris de la bicicleta de la ciutat, del col·lectiu de vianants i persones amb mobilitat reduïda, del col·lectiu d’usuaris del vehicle privat, dels col·legis professionals, del moviment veïnal i del sector del comerç i serveis de la ciutat. L’informe sistematitza i ordena la informació recollida durant la seva elaboració en sis eixos temàtics, que responen als temes estratègics que afronta el projecte de connexió de les xarxes del tramvia en el seu desenvolupament. Aquests temes són l’encaix geomètric –seccions, la mobilitat, els aspectes socials, econòmics i ambientals, els aspectes jurídics i econòmics de l’explotació i la participació i la comunicació.

FITA 5Informació a entitats dels territoris.

Participació en diverses sessions informatives, promogudes i convocades per les entitats sectorials i associacions de veïns de l’entorn de l’àmbit del projecte. Aquestes sessions s’han centrat en donar a conèixer el contingut dels estudis tècnics per a la connexió de la xarxa tramviària. En concret, es va participar en les sessions informatives següents:

 • Sessió informativa als delegats de Comissions Obreres a les empreses de transports i de construcció de material ferroviari, el 28 de setembre 2016.
 • Sessió informativa als barris de Fort Pienc i la Sagrada Família, escola Ramon Llull, el 14 de desembre de 2016.
 • Sessió informativa al Col·legi d’Enginyers Industrials, el 12 de gener de 2017.
 • Sessió informativa als barris de l’Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni, a l’espai Calàbria 66, el 14 de març de 2017.
 • Sessió informativa als barris del Clot i Camp de l’Arpa, a la seu de l’Associació de Veïns i Veïnes del Clot - Camp de l’Arpa, el 10 de maig de 2017.
 • Sessió informativa als barris del Poblenou, Diagonal Mar i Front Marítim, el Parc i Vila Olímpica, al Casal de Barri de Vila Olímpica, el 14 de juny de 2017.

FITA 6Constitució d’una comissió de seguiment

Atenent al procés de licitació, adjudicació i elaboració de l’Estudi Informatiu per a la connexió del Trambaix i Trambesós i redacció del Projecte Executiu per a la implantació d’una xarxa tramviària unificada, es va posar en marxa una comissió de seguiment del projecte.

L’objectiu va ser compartir amb els agents implicats els principals criteris que conformen la proposta municipal per a la connexió de les xarxes tramviàries, així com escoltar i debatre amb els diferents actors implicats, tant territorials com d’àmbit de ciutat i metropolità, en el seguiment dels treballs de redacció de l’estudi informatiu, del projecte executiu i del desenvolupament de l’obra.

Aquest procés també pretenia obrir un canal de comunicació bidireccional entre l’administració i els agents implicats en el projecte per facilitar l’intercanvi d’informació i la recollida de propostes i recomanacions al llarg de l’elaboració i el desenvolupament del projecte.

On?
La connexió dels tramvies entre Glòries i Francesc Macià té una implicació sobre els barris de l’entorn però també a tota la ciutat i a nivell metropolità. Per això es va considerar un projecte de ciutat i els actors implicats en la Comissió de Seguiment que es proposaven responien a aquestes diferents escales

Qui?

Més enllà dels agents implicats en la comissió de seguiment, es va obrir el procés al conjunt del veïnat dels barris vinculats en el projecte, a través dels Consells de Barri.

 • Projecte amb grup impulsor. L’impulsor de la Comissió de Seguiment és l’àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona
 • Agents implicats

  La comissió té per objecte rebre i fer el seguiment dels treballs de redacció de l’estudi informatiu i projecte executiu, així com donar continuïtat al canal de comunicació bidireccional entre l’administració i els agents implicats.

  La comissió de seguiment està conformada per les següents entitats, associacions i organitzacions:

  Entitats veïnals i de comerciants: FAVB, Sant Gervasi Sud, , Sant Gervasi – Galvany, Josep Tarradellas, Turó Parc, Les Corts, Pedralbes, Maternitat i Sant Ramon, Fort Pienc, Sagrada Família, Passeig de Sant Joan, Dreta l’Eixample, Sant Antoni, Vila de Gràcia, l’Antiga Esquerra de l’Eixample, Nova Esquerra de l’Eixample, Poblenou, Parc i la Llacuna, Clot-Camp de l’Arpa, Diagonal Mar i Front Marítim, Vila Olímpica, Besòs-Maresme, Fundació Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, Associació Diagonal Barcelona, Cor Eixample, Amics del Passeig de Gràcia, Comerciants Avinguda Tarradellas, Consell de Gremis de comerç, Serveis i Turisme, PIMEC i Cambra de Comerç de Barcelona.

  Entitats mobilitat: Coordinadora Catalana d’Usuaris de la Bicicleta, BACC, PTP, Plataforma de la Qualitat de l’Aire, RACC, P(A)T, Stop Accidents, Barcelona Camina, Institut Municipal de Discapacitat.

  Col·legis professionals: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB), Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (EIC), Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (EBCN), Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports (camins.cat), Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB), Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya(CETOP), Col·legi d’Economistes de Catalunya.

  Universitats: UPF (campus Poblenou i Ciutadella), UPC (campus Nord i Besós) i UB (Diagonal i Poblenou).

  Organitzacions metropolitanes: AMB, Ajuntaments de Sant Feliu, Sant Joan Despí, Cornellà, Sant Just, Esplugues, Sant Adrià, Badalona i Hospitalet.