Alternativa 4: Millor solució possible d’autobús a l’avinguda Diagonal

Aquesta alternativa s’inicia a la parada final de línia del Trambaix situada a la plaça de Francesc Macià a partir de la qual gira cap al carrer del Comte d’Urgell, per on segueix fins a girar pel carrer de Provença i arriba per aquest carrer fins a la Diagonal. A partir d’aquest punt és coincident amb l’alternativa 1. 

 

Característiques principals:

  • L'alternativa 4 manté, per tant, les dues xarxes de tramvia actuals (Trambaix i Trambesòs) independents, i s’estableixen els punts d’intercanvi a les parades coincidents i, més especialment, a les parades terminals del tramvia a Francesc Macià i Glòries.
  • Tindria el seu origen a Zona Universitària, davant la Facultat d'Empresarials de la Universitat de Barcelona (costat muntanya de la Diagonal), on els vehicles tindrien un punt de recàrrega elèctrica.
  • Aquesta nova línia de bus circularia en sentit Besòs entre Zona Universitària i Francesc Macià per un carril bus específic a la calçada central de forma equivalent al carril bus de la línia H6 que hi ha actualment entre Zona Universitària i Maria Cristina; serà, per tant, necessari contemplar fases semafòriques específiques pels girs dels vehicles de la calçada central cap a Numància i avinguda de Sarrià (que canvia el sentit actual).
  • En sentit Llobregat circularà per la calçada central de forma anàloga a la situació actual, compartint carril amb els autobusos metropolitans.
  • En sentit Besòs les parades es plantegen integrades a les actuals del tramvia, similar a com ja passa entre Zona Universitària i plaç̧a Maria Cristina per la línia de bus H6 de la NXB.
Fitxa amb les dades principals
Mode: Autobús articulat en plataforma reservada
Tracció i alimentació: Elèctrica amb bateries
Nombre total busos elèctrics nova línia: 24
Capacitat vehicle: 110 pax
Longitud vehicle 18 m
Recorregut: Zona Universitària - Avinguda Diagonal - Campus Diagonal-Besòs
Longitud línia: 10.180 m
Nombre de parades de la nova línia: 24
Distància mitjana entre parades: 443 m
Interval mínim de pas: 5 min
Velocitat comercial mitjana del tramvia: 13 km/h
Demanda potencial inicial estabilitzada: 52.018 pax/dia

Renders

Entre Francesc Macià i carrer Marina
Entre Francesc Macià i carrer Marina
Entre carrer Marina i Plaça de les Glòries
Entre carrer Marina i Plaça de les Glòries

Altres materials

Esquema de l'alternativa 4
Esquema de l'alternativa 4
Detall de traçat i parades de l'alternativa 4
Detall de traçat i parades de l'alternativa 4
Planta de l'alternativa 4
Planta de l'alternativa 4
Secció comparativa de l'alternativa 4
Secció comparativa de l'alternativa 4